Mr. H.J. Kruls

foto Mr. H.J. Kruls
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Officier die chef staf van het Militair Gezag was. Na een officiersopleiding en rechtenstudie gedetacheerd bij het ministerie van Defensie. Vergezelde in 1940 als adjudant zijn minister naar Londen en werd daar belast met de opbouw van het Militair Gezag dat na de bevrijding het dagelijks bestuur moest overnemen. Ondanks aanvankelijke bezwaren van de koningin werd hij als chef staf zelf belast met de leiding van het Militair Gezag. Goed organisator, maar ook autoritaire man die vaak niet al te diplomatiek optrad. Dat leidde tot de nodige conflicten. Na de oorlog chef van de Generale Staf en ook in die functie vaak in conflict met de minister. Een geschil over de visie op het toekomstige defensiebeleid leidde in 1951 tot zijn gedwongen vertrek.

in de periode 1944-1946: chef staf Militair Gezag

1.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 1 August 1902

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 December 1975

2.

Main functions and occupations

 • speciaal vertegenwoordiger van handelsonderneming American Express Company, from 1 September 1953 until 1 October 1957
 • adviseur directie Vervoer, respectievelijk directie Verkoop, KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), from 1 October 1957 until 10 June 1966
 • adviseur afdelingen Bedrijfsdirectie en Hoteldeelnemingen, KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), from 10 June 1966 until 1 July 1971
 • adviseur directie KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), from 1 July 1971

Military rank (officer) (4/8)
 • kolonel der artillerie, from 28 January 1943 until September 1944
 • generaal-majoor, from September 1944 until 1 November 1945
 • luitenant-generaal, from 1 November 1945 until 1 May 1949
 • generaal, from 1 May 1949 until 1 September 1954 (eervol ontslag op verzoek)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

 • publiceerde incidenteel in de "Neue Zürcher Zeitung", de "Schweizer Monatshefte" en "Foreign Affairs"
 • hoofdredacteur tijdschrift "NATO's Fifteen Nations", from 1954 until 1975

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Het door hem geleide Militair Gezag kreeg vanwege de grote bureaucratie de bijnaam 'Circus Kruls', en ook wel 'Malle Gevallen'.
 • Droeg tijdens de inhuldigingsplechtigheid voor koningin Juliana het rijkszwaard
 • Werd in 1951 eervol ontslagen als chef van de Generale Staf, vanwege toegenomen kritiek op zijn beleid ten aanzien van de legerorganisatie. Ten onrechte werd verondersteld dat hij voeding had gegeven aan kritiek van NAVO-bevelhebber Eisenhouwer op de Nederlandse defensie-inspanning. Dat was tekenend voor het toegenomen politieke wantrouwen in hem.

Private life
 • Zijn tweede echtgenote was een nicht (oomzegger) van A.Q.H. Dijxhoorn, minister van Oorlog

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Publications

Publications
 • J.A.M.M. Janssen, "Kruls, Hendrik Johan (1902-1975)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III
 • J. Hoogenboezem, "H.J. Kruls. Een politieke generaal" (2010)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
 • persoonlijk archief in Archief ministerie van Oorlog, berustend bij het Centraal Archievendepot van het ministerie van Defensie te 's-Gravenhage
 • collectie-Kruls, Documentatie Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.