Mr. H.J. Kruls

foto Mr. H.J. Kruls
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Officier die chef staf van het Militair Gezag was. Na een officiersopleiding en rechtenstudie gedetacheerd bij het ministerie van Defensie. Vergezelde in 1940 als adjudant zijn minister naar Londen en werd daar belast met de opbouw van het Militair Gezag dat na de bevrijding het dagelijks bestuur moest overnemen. Ondanks aanvankelijke bezwaren van de koningin werd hij als chef staf zelf belast met de leiding van het Militair Gezag. Goed organisator, maar ook autoritaire man die vaak niet al te diplomatiek optrad. Dat leidde tot de nodige conflicten. Na de oorlog chef van de Generale Staf en ook in die functie vaak in conflict met de minister. Een geschil over de visie op het toekomstige defensiebeleid leidde in 1951 tot zijn gedwongen vertrek.

in de periode 1944-1946: chef staf Militair Gezag

1.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 1 August 1902

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 December 1975

2.

Main functions and occupations

  • adviseur afdelingen Bedrijfsdirectie en Hoteldeelnemingen, KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), from 10 June 1966 until 1 July 1971
  • adviseur directie KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), from 1 July 1971

Military rank (officer) (2/8)
  • luitenant-generaal, from 1 November 1945 until 1 May 1949
  • generaal, from 1 May 1949 until 1 September 1954 (eervol ontslag op verzoek)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

  • publiceerde incidenteel in de "Neue Zürcher Zeitung", de "Schweizer Monatshefte" en "Foreign Affairs"
  • hoofdredacteur tijdschrift "NATO's Fifteen Nations", from 1954 until 1975

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
  • Tussen hem en een deel van het kabinet bestond tussen oktober 1944 en februari 1945 een gespannen verhouding vanwege zijn in sommige ogen te geringe bereidheid om zich te voegen naar ministeriële instructies. Er werd door hen aangedrongen op zijn ontslag. Alleen de ministers Van Lidth de Jeude en Van Boeijen steunden hem voluit. Ook de koningin had vertrouwen in hem.
  • Het door hem geleide Militair Gezag kreeg vanwege de grote bureaucratie de bijnaam 'Circus Kruls', en ook wel 'Malle Gevallen'.
  • Droeg tijdens de inhuldigingsplechtigheid voor koningin Juliana het rijkszwaard

Private life
  • Zijn tweede echtgenote was een nicht (oomzegger) van A.Q.H. Dijxhoorn, minister van Oorlog

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.