Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (IV)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg over het beleid inzake de diensten die zich bezig houden met de staatsveiligheid: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst i en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst i.

De commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de Tweede Kamer i over haar werkzaamheden.

Van de commissie maken momenteel de fractievoorzitters i van de grootste fracties deel uit. Het besprokene in de commissie is vertrouwelijk. In de wandelgangen wordt deze commissie daarom ook aangeduid als 'Commissie Stiekem'.

Voorzitter is G. (Geert) Wilders.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2007-02-21 30977 - AIVD  
2004-12-02 29924 - Toezichtsverslagen AIVD en MIVD  
2004-11-02 29854 - Moord op de heer Th. van Gogh  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2016-10-31 34588 - Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. i groen vinkje

3.

Dossiers (begrotingen)

2011-09-21 33000 X - Vaststelling begroting Defensie 2012 groen vinkje
2004-09-21 29800 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2005 groen vinkje
2003-09-16 29200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004 groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2019-04-09 35184 - Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2018  
2018-07-31 34999 - Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2017  
2017-07-12 34760 - Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2016