Mr.dr. J.A. baron de Vos van Steenwijk

foto Mr.dr. J.A. baron de Vos van Steenwijk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Overijsselse edelman die elf jaar directeur was van het Kabinet der Koningin. Zoon van een Senaatsvoorzitter en broer van W.L. de Vos van Steenwijk i, die eveneens voorzitter van de Eerste Kamer zou worden. Bleef zijn hele leven vrijgezel en woonde in Dalfsen op huize Mataram. Intermediair tussen vorstin en kabinet die daarbij soms veel tact en wijsheid moest gebruiken. Tijdens zijn directeurschap verhuisde het kabinet van het Binnenhof naar het vroegere huis van Groen van Prinsterer i aan de Korte Vijverberg.

in de periode 1910-1941: staatsraad in buitengewone dienst, directeur Kabinet van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Jan Arend

Place and date of birth
Zwolle, 27 November 1855

Place and date of death
Dalfsen, 25 March 1941

2.

Main functions and occupations

  • adjunct-commies eerste afdeling, ministerie van Justitie, from 21 September 1883 until May 1895
  • referendaris Kabinet der Koningin, from 11 May 1895 until 1 September 1910
  • directeur Kabinet der Koningin, from 1 September 1910 until 1 March 1921
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 March 1921 until 25 March 1941 (benoemd bij K.B. van 25 februari 1921)

3.

Other positions

  • kamerheer in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina, from 18 August 1903 until 25 March 1941
  • secretaris Hoge Raad van Adel, from 17 March 1909 (nog in 1923)

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Publications

Publications
N. Cramer, "Het Kabinet der Koningin 1841-1991. Een staatkundig-historische schets", in: Ch. Dumas en H.P.R. Rosenberg, "Het Kabinet der Koningin. Geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg" (1991), 32

6.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.