Dr. A. Vrolik

foto Dr. A. Vrolik
bron: Fotoboek Van Eck, Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Wis- en scheikundige, die carrière maakte bij de Munt. Zoon van een Amsterdamse hoogleraar. Was minister van Financiën in het kabinet-Van Hall/Donker Curtius i en het kabinet-Van der Brugghen i. Weigerde als minister de Tweede Kamer een specificatie te geven van de uitgaven voor onvoorziene zaken en werd in 1858 door de Tweede Kamer ten val gebracht. Was na zijn ministerschap als conservatief enkele keren zonder succes kandidaat voor de Tweede Kamer.

conservatief
in de periode 1854-1858: minister

1.

First name

Agnites

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 28 February 1810

Place and date of death
Arnhem, 8 June 1894

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

4.

Main functions and occupations

 • minister van Financiën, from 31 March 1854 until 18 March 1858
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 20 June 1860 until 1 November 1863
 • lid Raad van Bestuur N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, from January 1861 until 1 January 1869

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid commissie van beheer der nalatenschap van Z.M. koning Willem II, around 1874
 • lid College van Curatoren Hogeschool te Leiden, from 1876 until 1882

Derived functions
tijdelijk voorzitter van de ministerraad, from 2 January 1857 until 1 April 1857

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Weigerde in 1856 aan de Tweede Kamer een specificatie van uitgaven van het hoofdstuk 'Onvoorziene Uitgaven' over 1856 te overleggen. De Tweede Kamer nam daarna pas in een tweede stemming met twee stemmen verschil de begroting 'Onvoorziene Uitgaven' voor 1857 aan.
 • Diende in 1857 een wetsvoorstel in om de Wet op de personele belasting te wijzigen, waardoor de lasten in de grote steden zou worden verminderd en over personeel geen rijksopcenten zouden worden geheven. Beoogd werd tevens de gemeentelijke belastingautonomie te vergroten door onder meer invoering van gemeentelijke opcenten op sterke drank. Ter compensatie van de verminderde rijksinkomsten stelde hij voor de successierechten te verhogen.
 • Diende zijn ontslag in nadat de Tweede Kamer op 17 februari 1858 van artikel 1 van zijn wetsvoorstel tot wijziging van de personele belasting met 38 tegen 28 stemmen had verworpen en na aanneming van een motie-Van Rappard waarin zijn beleid inzake de spoorwegen werd afgekeurd. Korte tijd later trad het gehele kabinet af.

Private life (3/5)
 • Een zus van hem was gehuwd met een broer van Floris Adriaan van Hall, minister en Tweede Kamerlid
 • Zijn stiefmoeder was een dochter van J.H. van Swinden, lid Notabelenvergadering
 • Zijn vader was hoogleraar geneeskunde aan het athenaeum te Amsterdam. Zijn broer Willem was dat eveneens.

Campaign trail
 • Was in 1859 en 1860 Tweede Kamerkandidaat in de districten Amsterdam en Amersfoort, maar werd niet gekozen
 • Werd in 1860 bij de periodieke verkiezingen in het district 's-Gravenhage verslagen door jhr. W.Th. Gevers Deynoot (lib.)
 • Werd in 1862 bij de periodieke verkiezingen in het district 's-Gravenhage verslagen door J. Kappeyne van de Coppello (lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.