Mr. W.L. baron de Vos van Steenwijk

foto Mr. W.L. baron de Vos van Steenwijk
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande CHU-senator en Eerste Kamervoorzitter. Kaarsrechte, conservatieve Overijsselse landedelman. Vurig verdediger van de Eerste Kamer, waarvan hij lange tijd en tot op hoge leeftijd voorzitter was. Zoon van een Eerste Kamervoorzitter, en, zoals hijzelf stelde 'van kindsbeen af' opgegroeid met eerbied voor de Senaat. Keerde zich in 1922 tegen het verbreken van de band tussen de Eerste Kamer en de provincies. Tegenstander van 'partijpolitiek', waarbij partijbestuurders veel macht hadden. Vermaard vanwege zijn zeer beeldende en kleurrijke taalgebruik, vol archaïsmen. Stond op zeer goede voet met Colijn i, die hij als staatsman bewonderde. Grand seigneur die aangenaam gezelschap was, ook voor politieke tegenstanders.

CHU
in de periode 1913-1946: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer

1.

First names

Willem Lodewijk

2.

Personal data

Place and date of birth
Dalfsen, 10 July 1859

Place and date of death
's-Gravenhage, 12 April 1947

3.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Overijssel, from November 1912 until 22 April 1913 (voor het kiesdistrict Dalfsen)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 22 April 1913 until 23 July 1946 (1913-1923 voor Overijssel)
 • fractievoorzitter CHU Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 25 July 1922 until 17 September 1929
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1929 until 23 July 1946 (benoemd bij K.K.B.B. van 11 september 1929 en 9 november 1945)

Formal job title
 • minister van staat, from 11 July 1946 until 12 April 1947

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad van Defensie, from 1924 until 1929
 • lid Legercommissie, until 1929

Derived functions (2/19)
 • voorzitter Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 17 September 1929 until 23 July 1946
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 17 September 1929 until 23 July 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Vurig verdediger van de Eerste Kamer, met name bij de Grondwetsherziening van 1922
 • Maakte in 1933 gebruik van zijn bevoegdheid om niet over te gaan tot afhandeling van een wijziging van de Kieswet. Hierdoor kon die wijziging niet meer vóór de vervroegde verkiezingen tot stand komen. Door die wijziging werd onder meer het systeem van restzetelverdeling gewijzigd, wat nadelig zou zijn voor kleine partijen.

Dissenting voting behaviour (0/9)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Bevriend met en bewonderaar van Colijn. Veroordeelde in 1925 de opstelling van de CHU-Tweede Kamerfractie in de kwestie van het gezantschap bij de paus, die tot de val ven Colijns eerste kabinet had geleid.
 • Leidde op 7 juli 1939 het beraad van de koningin met de chef van de Generale Staf Reynders, de chef van de Marine-Staf Furstner, de vicepresident van de Raad van State Beelaerts van Blokland en de voorzitter van de Tweede Kamer Van Schaik over de politieke crisis na de val van het vierde kabinet-Colijn
 • Steunde in 1939 met kracht Colijns vijfde kabinet en veroordeelde de motie-Deckers tegen het optreden van dat kabinet

Anecdotes and citations
 • Had een bijzonder kleurrijk taalgebruik. De journalist D. Hans vergeleek dat eens met de veren van een pauw.
 • Verklaarde bij de behandeling van de Grondwetsherziening in 1922 waarbij het kiesrecht van de Eerste Kamer werd herzien "van kindsbeen af te zijn opgevoed in grooten eerbied voor de Eerste Kamer" en zei het zichzelf nimmer te zullen vergeven als hij zich ertoe leende "de schendende hand" te slaan aan de Eerste Kamer.
 • Zei bij datzelfde debat over de Eerste Kamerleden, dat dit waren: "mannen van uitgebreide kennis en rijke ondervinding, eerbied afdwingende, vertrouwen wekkende, onafhankelijke figuren, die zich om allerlei redenen voor de Tweede Kamer nimmer beschikbaar zouden hebben gesteld, geen politici van ambacht, politiciens, maar Staatslieden met een onbevangen en objectief oordeel, die de hun voorgelegde quaestiën uitsluitend toetsen aan het algemeen belang, wier deelneming aan het staatkundig leven voor het vaderland van groote winst was, wier onthouding een gevoelig verlies zou hebben beteekend."

Campaign trail
 • In 1923, 1926, 1932 en 1937 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

Pseudonyms and nicknames
"De baron" (bijnaam in CHU-kring)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.