Mr. W.F.H. von Weckherlin

foto Mr. W.F.H. von Weckherlin
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Diplomaat die in 1905 in het kabinet-Kuyper i optrad als een soort toezichthouder op minister Melvil van Lynden i van Buitenlandse Zaken. Hij verliet toen zijn gezantschapspost in het Turkse rijk. Zijn vader kwam uit de Wurtembergse entourage van koningin Sophie en was haar secretaris. Zwager van De Marez Oyens i, die in het kabinet-Kuyper i minister van Waterstaat was. In 1905 werd hij benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst.

in de periode 1905-1906: staatsraad in buitengewone dienst

1.

Personal data

Surnames
Wilhelm Ferdinand Heinrich

Place and date of birth
's-Gravenhage, 24 May 1842

Place and date of death
Tübingen (Duitsland), 14 December 1906

2.

Main functions and occupations

  • minister-resident te Washington, from 1 January 1882 until 1 January 1900 (kreeg 20 december 1883 de titel: buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister)
  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Constantinopel, from 1 January 1900 until January 1905 (benoemd bij K.B. van 5 december 1899; geloofsbrieven overhandigd 13 februari 1900)
  • adviseur van R. Melvil van Lynden, minister van Buitenlandse Zaken, from January 1905 until 9 March 1905
  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 July 1905 until 14 December 1906 (benoemd bij K.B. van 28 juni 1905)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Miscellaneous

algemeen
  • Trad in het laatste jaar van het kabinet-Kuyper op als adviseur van minister Melvil van Lynden van Buitenlandse Zaken. Feitelijk kwam deze daardoor onder curatele te staan. Van Lynden had zichzelf onmogelijk had gemaakt vanwege een diplomatieke rel met Rusland rond de Japans-Russische oorlog. Hij sloot de territoriale wateren van Nederlands-Indië voor de Russische vloot, wat door de Russen als een schending van de neutraliteit werd gezien. De ministerraad desavoueerde dit besluit van Van Lynden.
  • Minister van Buitenlandse Zaken ad interim Ellis liet het aan zijn ambtenaren of zij wel of niet Von Weckherlin wilden raadplegen. Dat bleek niet het geval, waarna hij hiet departement verliet.

Private life
  • Zijn vader was secretaris van koningin Sophie

5.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

6.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.