Mr. J.Ch. de Marez Oyens

foto Mr. J.Ch. de Marez Oyens
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

ARP-minister en senator. Was afkomstig uit een Amsterdamse bankiersfamilie. Werd na een ambtelijke loopbaan minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid in het kabinet-Kuyper i. Bracht belangrijke wetten tot stand, zoals de Mijnwet 1903, de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 en de Motor- en Rijwielwet. Na enige jaren na zijn ministerschap Eerste Kamerlid. Verongelukte bij een bergwandeling.

ARP
in de periode 1901-1911: lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Johannes Christiaan

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 21 January 1845

Place and date of death
Partenkirchen (Dld.), 11 August 1911

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • chef bureau financiën (rang: referendaris), ministerie van Koloniën, from 1 May 1882 until 1 May 1885
 • chef afdeling handel en nijverheid (rang: administrateur), ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, from 1 May 1885 until 1 August 1901
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, from 1 August 1901 until 16 August 1905
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 2 November 1910 until 3 August 1911 (voor Zuid-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter commissie als bedoeld in art. 201 Hoger-onderwijswet
 • voorzitter Staatscommissie betreffende de organisatie der protestantse kerk in Nederlands-Indië, from 8 December 1910 until 11 August 1911

Derived functions
secretaris van de ministerraad (kabinet-Kuyper), from 1 August 1901 until 16 August 1905

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over waterstaatszaken

Policy-making activities as minister
 • Stelde naar aanleiding van de Spoorwegstaking in 1903 de spoorweg-enquêtecommissie in, die onderzoek moest doen naar arbeidsverhoudingen in het spoorbedrijf
 • Bepaalde in 1904 dat huwende vrouwen bij Posterijen en Telegrafie ontslag moest worden verleend. Zijn opvolger trok dit besluit in 1907 weer in.

Legislative activities as minister (2/6)
 • Bracht in 1904 de Wet op de droogmakerijen en indijkingen tot stand. Deze bepaalde dat droogmakerijen en indijkingen die niet door het Rijk werden tot stand gebracht alleen mochten worden ondernomen na toestemming van Gedeputeerde Staten.
 • Bracht in 1905 de Motor- en Rijwielwet tot stand. Deze voerde onder meer verkeersregels en -borden, het rijbewijs, rijwielpaden, het nummerbord, de maximumsnelheid, alsmede een leeftijdsgrens voor bestuurders van motorrijtuigen in. Er kwam een mogelijkheid tot beboeting en tot het ontnemen van de rijbevoegdheid. Snelheidswedstrijden voor motorrijtuigen of rijwielen werden op de openbare weg verboden.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life
Solliciteerde in 1881 tevergeefs naar de functie van griffier van de Tweede Kamer

Campaign trail
 • Versloeg in 1910 bij tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Zuid-Holland met 49 tegen 20 stemmen A. Plate (lib.)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.