Mr. R. Melvil baron van Lynden

foto Mr. R. Melvil baron van Lynden
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Telg uit een Utrechts adellijk geslacht en halfbroer van C.Th. van Lynden van Sandenburg i. Sinds 1877 rechter in Utrecht en in 1901 secretaris-generaal van het pas opgerichte Hof van Arbitrage. Was tevens antirevolutionair Eerste Kamerlid, Statenlid en raadslid in Utrecht. Zijn ministerschap van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Kuyper i was een mislukking, omdat hij volledig werd overvleugeld door Kuyper i. Werd in 1904 min of meer onder curatele geplaatst van een diplomaat en trad begin 1905 af.

antirevolutionair, ARP
in de periode 1887-1905: lid Eerste Kamer, minister

1.

First name

Robert

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 6 March 1843

Place and date of death
's-Gravenhage, 27 April 1910

Place and date of burial
Neerlangbroek, 2 May 1910 (familiegraf)

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 4 September 1883 until 1 January 1901
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 28 December 1887 until 27 March 1888 (voor de provincie Utrecht)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 1 August 1901 (voor de provincie Utrecht)
 • secretaris-generaal van het Internationaal Hof van Arbitrage, from 1 January 1901 until 1 August 1901
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 1 August 1901 until 9 March 1905

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter Nederlandsche Gustaaf Adolf Vereeniging, afdeling Utrecht, around 1889
 • lid Comité voor Utrecht tot stichting van een Herstellingsoord voor Drankzuchtigen, around 1889

Derived functions
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from December 1893 until May 1894
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 20 September 1899 until September 1900

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/7)
 • Stemde in 1900 tegen de ontwerp-Leerplichtwet
 • Stemde in 1900 tegen de (tweede) ontwerp-Ongevallenwet

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Tegen hem werd (mogelijk door Kuyper zelf) in 1904 een intrige opgezet, waarbij de diplomaat J.D.C. baron van Heeckeren van Kell betrokken werd, en die tot zijn val moest leiden. Van Heeckeren weigerde echter medewerking.
 • Kreeg in 1904 de diplomaat W.F.H. von Weckherlin als adviseur (of liever: 'toezichthouder') opgedrongen, nadat hij zichzelf onmogelijk had gemaakt vanwege een diplomatieke rel met Rusland rond de Japans-Russische oorlog. Hij sloot de territoriale wateren van Nederlands-Indië voor de Russische vloot, wat door de Russen als een schending van de neutraliteit werd gezien. De door hem verzonden nota aan de Russen moest op last van de ministerraad worden teruggenomen. Von Weckherlin was een zwager van minister De Marez Oyens en bevriend met Kuyper.
 • Van Lynden diende op 20 februari 1905 zijn ontslag in uit onvrede over de 'onder-curatele-stelling'. Hij werd op 9 maart opgevolgd door zijn zwager, de diplomaat Van Weede van Berencamp.

Private life
Zijn echtgenote was grootmeesteres van koningin Wilhelmina

Anecdotes and citations
 • Zou in 1901 graag minister zijn geworden, omdat de betrekking van secretaris-generaal van het Permanente Hof van Arbitrage hem en zijn echtgenote geen toegang bood tot de 'cercle' op de hofbals

Campaign trail (3/6)
 • Versloeg in 1888 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Utrecht met 25 tegen 14 stemmen jhr. J. Huydecoper van Maarseveen (lib.)
 • Werd in 1890 bij de periodieke verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Utrecht met 28 van de 37 stemmen herkozen
 • Werd in 1899 bij de periodieke verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Utrecht herkozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.