Drs. L.P. (Bert) Middel

foto Drs. L.P. (Bert) Middel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Bert Middel
Source: Parlement.com.

Groningse sociaaldemocraat uit een 'rood nest' die in de Tweede Kamer uiteenlopende onderwerpen op een gedreven en betrokken wijze behandelde. Zette zich onder meer in voor oorlogsgetroffenen, mensen in de bijstand en asielzoekers, en was verder woordvoerder sport, medezeggenschap en minderheden. Na twaalfenhalf jaar stapte hij over naar de Eerste Kamer, waar hij woordvoerder buitenlandse zaken en defensie werd. Voor hij in de Haagse politiek kwam actief in de PvdA-afdeling Groningen en raadslid in Assen. Hij was directeur van een instituut voor scholing, vorming en training in Havelte en Oosterhesselen. Schreef na zijn vertrek uit de Tweede Kamer een openhartig boek over de PvdA-fractie. Was burgemeester van Smallingerland en daarna dijkgraaf.

PvdA
in de periode 1989-2007: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Lambertus Peter (Bert)

Place and date of birth
Groningen, 24 June 1952

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1969

3.

Main functions and occupations

 • directeur "Overcinge de Klencke", instituut voor scholing, vorming en training te Havelte en Oosterhesselen, from 1985 until 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 November 1989 until 17 May 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 August 1994 until 23 May 2002
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, from 18 April 1995 until 1 November 1995
 • lector zorg en welzijn, Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden, from 1 September 2002 until 1 December 2005
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2003 until 12 June 2007
 • burgemeester van Smallingerland, from 1 December 2005 until 1 December 2011
 • dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest, from 1 January 2012 until 1 July 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • voorzitter STAP (Stichting Alcoholpreventie), from 1 March 2009
 • lid Raad van Toezicht Hanzehogeschool Groningen

Previous (2/26)
 • voorzitter debatcentrum WAAG te Groningen, from 2004
 • voorzitter Raad van Commissarissen betaald voetbalorganisatie "FC Groningen", from June 2013 until July 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, from April 2007 until November 2010

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling "Het Honger Project"

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met het vreemdelingen- en asielbeleid, sport, media (lokale omroep), sociale zaken (medezeggenschap) en oorlogsslachtoffers. Was ook woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel klachtrecht cliënten zorgsector.
 • Een door hem ingediend (en aangenomen) amendement leidde er in 1997 toe dat het mogelijk werd een personeelsvergadering of personeelsvertegenwoordiging in te stellen in ondernemingen met 10 tot 50 werknemers

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Gaf in 1987 met het rapport "politiek à la carte in plaats van politiek als dagschotel", de aanzet tot vernieuwing van cultuur, organisatiestructuur en de partijbureaucratie
 • In 1995 trok hij zich - hoewel hij lijsttrekker was geweest - na gebleken tweespalt in de Statenfractie terug als kandidaat-gedeputeerde. Hij had zelf wel het nieuwe College van Gedeputeerde Staten geformeerd.
 • Leek in juni 1999 steun te zullen geven aan een motie van afkeuring tegen minister Borst vanwege het door haar gevoerde beleid in de nasleep van de Bijlmerramp. Zag daarvan, onder druk van fractieleider Melkert en premier Kok, af.

Private life
 • Weigerde een koninklijke onderscheiding bij zijn vertrek uit de Tweede Kamer
 • Zijn tweede vrouw is een Poolse; zij is galeriehoudster

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • partijblad "Voorwaarts", 1 december 1989
 • Gerard de Kleine, "PvdA'er Bert Middel en gezindheidssocialisme", Nieuwsblad van het Noorden, 22 november 1990
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.