Mr. W.J.C. (Willie) Swildens-Rozendaal

foto Mr. W.J.C. (Willie) Swildens-Rozendaal
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Zestien jaar justitie-woordvoerster van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Was daarvoor al vijf jaar medewerker van Aad Kosto i. Bestuurlijk actief in het PvdA-gewest Noord-Holland-Noord. In de Tweede Kamer had vooral de totstandkoming van het Nieuw Burgerlijk Wetboek haar belangstelling. Daarnaast hield zij zich bezig met vraagstukken op het raakvlak van justitie en medische ethiek. Zette zich in voor natuurbehoud en dierenwelzijn en speelde een prominente rol in de samenwerking in Beneluxverband. Enige jaren voorzitter van de vaste commissie voor Justitie.

PvdA
in de periode 1986-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Wilhelmine Johanna Carolina (Willie)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 17 February 1945

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1972

3.

Main functions and occupations

 • vertaalster voor een uitgeverij
 • persoonlijk medewerker van PvdA-Tweede Kamerlid mr. A. Kosto, from 1981 until 3 June 1986 (juridisch medewerker)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 2 June 1982 until 1 January 1987
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 17 May 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 August 1994 until 23 May 2002
 • coördinerend voorzitter regionale toetsingscommissie euthanasie, from 1 January 2004 until 1 January 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/12)
 • voorzitter regionale toetsingscommissie euthanasie, regio Noord-Holland, from 1 January 2004 until 1 January 2016
 • lid Raad van Toezicht Stichting Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter commissie Justitie en Openbare Orde (Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad), from 2000 until May 2002
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 November 2000 until 23 May 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie (onder meer Nieuw Burgerlijk Wetboek), landbouw (dierenwelzijn) en volksgezondheid
 • Was in 1997 mede-initiatiefneemster bij een voorstel inzake strafbaarstelling van belaging (stalking). Het voorstel werd in 2000 wet. (25.768)
 • Diende in 1998 samen met Roger van Boxtel (D66) en Margreet Kamp (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over het niet langer strafbaar stellen van zorgvuldig uitgevoerde euthanasie. Het door Olga Scheltema-de Nie als eerste ondertekenaar overgenomen voorstel werd op 24 september 1998 ingetrokken, nadat het kabinet-Kok II de inhoud had overgenomen in een eigen wetsvoorstel. (26.000)

8.

Publications

Publications
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.