Mr. J.A. Veraart

foto Mr. J.A. Veraart
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Voorman van de linkervleugel van de RKSP (Verbond Sint Michaël) en als vertegenwoordiger daarvan vier jaar Tweede Kamerlid. Delftse hoogleraar handelsrecht en publicist. Groot voorstander van bedrijfsorganisatie waarbij werkgevers en werknemers samenwerken. Verliet de RKSP in 1932 en leidde de Katholieke Democratische Partij, die echter geen succes werd. Keerde daarna terug in de RKSP. Was tamelijk overtuigd van zijn eigen gelijk en daarbij zeer strijdbaar. Begiftigd met een scherpe pen.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1925-1929: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 26 January 1886

Place and date of death
Wassenaar, 15 January 1955

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 1929
 • KDB (Katholiek-Democratische Bond), from 1929 until 1933 (oprichter)
 • KDP (Katholiek-Democratische Partij), from 1933 until 1939 (na fusie)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), from 1939

3.

Main functions and occupations

 • hoogleraar handelsrecht, staatshuishoudkunde, arbeids- en fabriekswetgeving en mijnrecht, Technische Hogeschool te Delft, from 1 July 1919 until 15 January 1955 (benoemd bij K.B. van 31 december 1918)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1925 until 17 September 1929
 • rector magnificus Technische Hogeschool te Delft, from September 1939 until May 1940
 • economisch adviseur ministeries van Justitie en Algemene Oorlogsvoering te Londen, from 1940 until September 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Nederlandse Vereniging van hoogleraren-lectoren, from 1947
 • kroonlid SER (Sociaal-Economische Raad), from 1950 until 1955

Derived functions
voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk IX (Waterstaat) 1929 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Honorary positions
erelid R.K. Studentenvereniging "Sanctus Virgilius" te Delft

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over onderwijs en arbeid. Hield zich verder bezig met financiën, waterstaat en posterijen.

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in Delft opvolger van Aalberse als hoogleraar
 • Werd begin september 1944 door Gerbrandy op staande voet ontslagen, vanwege een door hem geschreven artikel ('Het constitutioneel vraagstuk') in 'Vrij Nederland', waarin hij kritiek uitte op bij de Nederlandse regering levende ideeën voor een beperktere rol van het parlement. Was toen zonder verdere middelen van bestaan en aangewezen op steun van het Nederlandse consulaat.

Private life
 • Een zoon van hem was gehuwd met een kleindochter van J.Ch.L. van der Lande, Eerste Kamerlid
 • Overleed ten gevolge van een auto-ongeluk nabij Eindhoven. Nadat zijn auto was geslipt, werd hij uit de auto geslingerd. Hij keerde na bezoek aan het ziekenhuis per trein terug naar Wassenaar, waar hij aan inwendige bloedingen overleed.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.