26000 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Scheltema-de Nie c.s.-4 Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 april 1998 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Scheltema-de Nie (D66) i, Swildens-Rozendaal (PvdA) i en Vos.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in verband met de ontwikkelingen ten aanzien van euthanasie en hulp bij zelfdoding in ons land en de onzekerheid, die er op dit gebied bij patiënten en geneeskundigen bestaat, wenselijk is in het Wetboek van Strafrecht een strafuitsluitingsgrond op te nemen voor de geneeskundige die euthanasie toepast of hulp bij zelfdoding verleent en daarbij voldoet aan terzake vast te stellen zorgvuldigheidseisen; dat het in verband hiermee wenselijk is in de Wet op de lijkbezorging een toetsingsprocedure op te nemen voor meldingen van gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Dit wetsvoorstel staat informeel bekend als: Initiatiefvoorstel euthanasie D66, VVD, PvdA.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Scheltema-de Nie, O.P.G. Vos en Swildens-Rozendaal tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

2.

Documenten

(8 stuks)

2 16 april 1998, geleidende brief, nr. 1     KST29039
Geleidende brief bij initiatief-wetsvoorstel inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding
publicatie: 20 april 1998
 
2 16 april 1998, voorstel van wet, nr. 2     KST29040
Voorstel van wet
publicatie: 20 april 1998
 
2 16 april 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST29041
Memorie van toelichting
publicatie: 20 april 1998
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.