Mr. O. (Olga) Scheltema-de Nie

foto Mr. O. (Olga) Scheltema-de Nie
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Gedurende ruim twaalf jaar woordvoerster van de D66-Tweede Kamerfractie op het terrein van het binnenlands bestuur en een gedegen pleitbezorgster van bestuurlijke vernieuwing. Was wetenschappelijk medewerker staats- en administratiefrecht in Leiden, wetgevingsjuriste op het ministerie van Binnenlandse Zaken, (vice)partijvoorzitter, gemeenteraadslid en wethouder. Behalve bestuur en democratie hadden ook het politie- en ambtenarenbeleid en de relaties met de Antillen haar belangstelling. Echtgenote van oud-staatssecretaris Michiel Scheltema i.

D66
in de periode 1989-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Olga (Olga)

Changes in name or title
O. de Nie

Place and date of birth
Rotterdam, 11 June 1939

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 September 2023

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Leidschendam, from 1 September 1970 until 1 November 1972
 • lid gemeenteraad van Haren (Gr.), from 3 September 1974 until 1 March 1985 (in 1974-1978 voor de progressieve fractie van D'66, PvdA, PPR en PSP)
 • wethouder (van volkshuisvesting, jeugdwerk en welzijn) van Haren (Gr.), from 3 September 1974 until 5 September 1978
 • ambtenaar stafafdeling wetgeving, ministerie van Binnenlandse Zaken, from 1979 until 1 September 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 23 May 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Veterinair Tuchtcollege, from October 2003 until 2009
 • lid Kapittel voor de civiele orden, from December 2003 until 2012

Derived functions (2/6)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1998 until 23 May 2002
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 September 1998 until 23 May 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Diende in 1996 samen met Martin Zijlstra (PvdA) en Johan Remkes (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over het intrekken van de non-activiteitsregeling voor ambtenaren die lid worden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement. Dit voorstel werd in 1998 wet. (Stb. 507). (24.701)
 • Een door haar met Johan Remkes (VVD) ingediend en aangenomen amendement (dat door de staatssecretaris onaanvaardbaar was verklaard) leidde tot intrekking van het wetsvoorstel splitsing van de gemeente Rotterdam.
 • Was in 2001 woordvoerster van haar fractie bij de behandeling van het rapport over de vuurwerkramp in Enschede

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Studeerde in Leiden op dezelfde dag af als haar latere echtgenoot Michiel Scheltema

9.

Publications

Publications
 • publicatie kamerkandidaten D66 (augustus 1989)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • Th.C. de Graaf, "Voorvechtster van bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing. Olga Scheltema-de Nie (1939-2023)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2023, 166-168

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.