Drs. R.H. (Rob) Oudkerk

foto Drs. R.H. (Rob) Oudkerk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Amsterdamse huisarts die acht jaar volksgezondheidswoordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie was. Behoorde in 1994 tot een nieuwe lichting Kamerleden. Kreeg zowel door zijn optreden als tv-dokter als door zijn heldere taalgebruik de nodige bekendheid. Lid van de enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer i, die zich inzette voor de slachtoffers. Vond met Van Gijzel i dat de ministers Borst i en Jorritsma i de politieke verantwoordelijkheid droegen voor de nasleep van de ramp. Nadien wethouder van sociale zaken en onderwijs van Amsterdam die het doen van pittige uitspraken niet schuwde. Een al te openhartige onthulling over zijn privégedrag gevolgd door nieuwe berichten daarover leidde er uiteindelijk toe dat de PvdA-fractie het vertrouwen in hem opzegde.

PvdA
in de periode 1994-2002: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Robert Herman (Rob)

Place and date of birth
Amsterdam, 20 March 1955

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 23 May 2002
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 14 March 2002 until 17 April 2002
 • wethouder (van werk en inkomen, educatie, jeugd en diversiteit en grotestedenbeleid) van Amsterdam, from 17 April 2002 until 20 January 2004
 • lector 'Leefstijlverandering bij jongeren', Haagse Hogeschool, from 15 May 2007 until 2013
 • associé adviesbureau "Van der Bunt", from 1 July 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • debatleider
 • dj Radio 1, from 2014

Previous (2/5)
 • lid bestuur Kenniscentrum Grote Steden
 • voorzitter OSVO, de koepel van Amsterdamse schoolbesturen, from 2016 until 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 October 1998 until June 1999

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Diende in 1997 een initiatiefwetsvoorstel in om ziekenhuisapotheken de vrijheid te geven ook buiten het ziekenhuis medicijnen te leveren. Kleine instellingen kunnen kiezen voor samenwerking met een vrij gevestigde apotheker of samenwerking met een ziekenhuisapotheek. De effectiviteit en kwaliteit van de geneesmiddelendistributie moet hierdoor verbeteren. Dit voorstel werd in 1999 wet (Stb. 97). (25.408)
 • Interpelleerde op 17 januari 2001 minister Borst over de huisartsenzorg (27.583)
 • Diende in 2001 samen met Anke van Blerck-Woerdman (VVD), Siem Buijs (CDA) en Bas van der Vlies (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in om de belemmering weg te nemen voor huisartsen om als apotheker op te treden. Dit voorstel, waarvan de verdediging namens de PvdA werd overgenomen door Khadija Arib, werd in 2006 ingetrokken, nadat het doel via amendering van een regeringsvoorstel was bereikt. (28.158)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad op 20 januari 2004 af als wethouder, nadat hij in opspraak was gekomen door onthullingen over zijn privégedrag. Hijzelf had de columniste Heleen van Royen van 'Het Parool' in een privégesprek verteld over het surfen naar een aan de seksindustrie gerelateerde website en contacten met prostituees. Nadien verschenen berichten in de media over bezoek aan prostituees in een gebied dat (later) op last van de gemeente was gesloten. Omdat gevreesd werd dat hij niet meer naar behoren kon functioneren als wethouder, zegde de gemeenteraadsfractie van de PvdA het vertrouwen in hem op.

Private life
 • Kleinzoon van David Cohen, hoogleraar Oude Talen te Leiden en in de Tweede Wereldoorlog voorzitter van de Joodse Raad

Pseudonyms and nicknames
"Brugman" (pseudoniem)

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.