R. (Rob) van Gijzel

foto R. (Rob) van Gijzel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Opvallend en zich onafhankelijk opstellend PvdA-Tweede Kamerlid, dat na een conflict in zijn fractie opstapte. Was een vooraanstaand bestuurder van de Jonge Socialisten i en werkte als ambtenaar op lokaal gebied. Woordvoerder verkeer (openbaar vervoer, luchtvaart) en buitenlandse zaken. Werd bekend als de 'Bijlmer-boy', omdat hij zich sterk maakte voor een gedegen onderzoek naar de Bijlmerramp i en naar de gevolgen daarvan. Pleitte later voor onderzoek naar fraude bij de aanbesteding van grote projecten en kwam daarover in conflict met fractievoorzitter Melkert i. Toen hem het woordvoerderschap over dit dossier werd ontnomen, verliet hij de Kamer. Was nadien acht jaar (2008-2016) burgemeester van Eindhoven.

PvdA
in de periode 1989-2001: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Rob (Rob)

Place and date of birth
Eindhoven, 29 June 1954

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • secretaris stadsvernieuwing Amsterdam-Noord, from 1985 until 1986
 • projectleider Sixhaven-project (herontwikkeling noordelijke IJ-oevers) te Amsterdam, from 1986 until 1988
 • hoofd stafbureau volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, grondbeheer en milieubeheer, deelgemeente Amsterdam-Noord, from 1988 until 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 17 May 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 August 1994 until 28 November 2001
 • mede-eigenaar en zakelijk leider adviesbureau "Politea" (onderzoek, advies, dagvoorzitterschappen, masterclasses, inleidingen), from February 2003
 • burgemeester van Eindhoven, from 7 April 2008 until 1 September 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/4)
 • voorzitter samenwerkingstafel voor extra aanbod huurwoningen, from 1 January 2017
 • voorzitter Betonhuis (koepelorganisatie in de cement- en betonindustrie), from 1 March 2018

Previous (2/10)
 • voorzitter Stichting "Brainport" Regio Eindhoven, from April 2008 until September 2016
 • lid Raad van Toezicht CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen), from January 2005

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1998 until 27 November 2001

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met verkeer en waterstaat (grote projecten, luchtvaart) en ruimtelijke ordening (Schiphol, Nimby) en voorts met buitenlandse zaken (mensenrechten)
 • Interpelleerde op 8 oktober 1996 minister Jorritsma over het onderzoek naar de Bijlmerramp
 • Interpelleerde op 13 november 2001 de ministers Korthals en Netelenbos over bouwfraude en corruptie van ambtenaren (28.093)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Kondigde op 27 november 2001 zijn vertrek uit de Tweede Kamer aan, omdat hij vond dat hij van zijn fractie onvoldoende ruimte kreeg om te functioneren. Tijdens een debat op 21 november 2001 over onthullingen van bouwfraude had hij zich gekeerd tegen een door het OM getroffen schikking met drie bouwbedrijven die betrokken waren bij de bouw van de Schipholtunnel. Hij diende - zonder nader overleg met zijn fractie en tot ontstemming van fractievoorzitter Melkert - een motie in waarin minister Korthals werd gevraagd de schikking ongedaan te maken. Een week later stelde hij in het programma 'Barend & Van Dorp' dat de fractie achter de door hem ingediende motie stond. Ook uitte zijn onvrede over de 43e plaats op de kandidatenlijst die hem was toebedeeld. Hij verweet dat Melkert. Dit leidde een dag later in de fractievergadering tot ernstige verwijten aan zijn adres. Melkert ontnam hem de woordvoering over de schikkingszaak bij de Schipholfraude. Kort daarop besloot hij zich terug te trekken als kandidaat en ontslag te nemen als Kamerlid.
 • Werd in mei 2003 als tweede op de voordracht voor het burgemeesterschap van Eindhoven geplaatst

Private life
 • Groeide op in Eindhoven

Anecdotes and citations
 • Zei in 2000 in een debat over het rekeningrijden tegen zijn VVD-collega Hofstra: "U loopt de minister [Netelenbos] bewust voor de voeten en dat is met uw corpulentie buitengewoon hinderlijk, zo niet gevaarlijk". Later nam hij die woorden terug.

Pseudonyms and nicknames
"de Bijlmer-Boy" (bijnaam vanwege zijn bemoeienis met de Bijlmerramp)

9.

Publications

Publications
 • "Als macht belangrijker wordt dan inhoud. Rob van Gijzel over zijn afscheid van de Tweede Kamer", interview door Peter van Griensven en Jan Ramakers in Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2002, 112-122
 • Rineke van Houten, "Burgemeester met bravoure en idealisme. Portret Rob van Gijzel", VNG Magazine, 2 mei 2008
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.