J. Reijers

foto J. Reijers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Conservatief christelijk-historisch senator, die in de naoorlogse periode zowel de Indiëpolitiek als het zuiveringsbeleid fel bestreed; het laatste niet altijd met instemming van zijn partij. Aanvankelijk volgeling van Groen van Prinsterer i en Kuyper i, maar na een kerkelijk conflict christelijk-historisch. Was na de christelijke lagere school en zelfstudie werkzaam in de tuinbouw en succesvol in de zaadhandel. In Zwijndrecht enige jaren wethouder en daarna burgemeester in twee Utrechtse plattelandsgemeenten.

CHU
in de periode 1946-1963: lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Johannes

Place and date of birth
Werkendam, 21 March 1887

Place and date of death
Lopik, 5 June 1977

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 1919
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 1919

3.

Main functions and occupations

 • eigenaar (later directeur) N.V. Reijers' zaadhandel te Zwijndrecht, until 1 February 1935
 • lid gemeenteraad van Zwijndrecht, from 6 September 1927 until 1 February 1935
 • wethouder (van sociale zaken en onderwijs) van Zwijndrecht, from 6 September 1927 until 1 February 1935
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 22 November 1932 until 1 February 1935
 • burgemeester van Kamerik, from 1 February 1935 until 1 April 1952 (herbenoemd 1 juli 1946)
 • burgemeester van Zegveld, from 1 February 1935 until 1 April 1952 (herbenoemd 1 juli 1946)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 July 1946 until 5 June 1963

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Stichting Rijksbehoud, from 8 June 1950
 • voorzitter waterleidingbedrijf "De Elf Gemeenten", from April 1952 (nog in 1960)

Derived functions
lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 20 September 1960 until 11 January 1961

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Eerste Kamer over uiteenlopende zaken, zoals buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, volkshuisvesting, justitie en defensie

Dissenting voting behaviour (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was in mei 1948 afwezig bij de stemming over het voorstel in eerste lezing die grondwettelijk een nieuw staatsverband met Indonesië mogelijk moest maken
 • Stuurde in 1952 vanaf zijn ziekbed een scherpe nota aan de Eerste Kamer over de zaak-Menten. Hij beschuldigde autoriteiten ervan miljoenen guldens aan schilderijen en tapijten te hebben verduisterd.
 • In oktober 1961 één van de 12 parlementsleden, die een verklaring ondertekenden waarin 200 personen aandrongen op het nakomen door Nederland van de belofte inzake het zelfbeschikkingsrecht van Nieuw-Guinea

Private life
 • Toen hij slechts één jaar was, verloor hij al beide ouders. Hij groeide op in een tuindersgezin
 • Zat tijdens de bezetting begin 1944 zes weken in Utrecht in gevangenschap

Anecdotes and citations
 • Hij was zowel burgemeester van Zegveld, waar hij woonde, als van Kamerik. Om zich van zijn woning naar Kamerik te verplaatsen bracht hij in 1941 f 12,50 in rekening bij de gemeente Zegveld. Er was geen openbaar vervoer en hij moest zelfs de provinciegrens overschrijden om er te komen. De commissaris der provincie Utrecht schrapte die post, omdat reiskosten binnen een gemeente niet gedeclareerd mochten worden. De secretaris-generaal van Binnenlandse zaken (die in de bezettingstijd de hoogste autoriteit was) vernietigde dit besluit, omdat de kosten in het belang der gemeente waren gemaakt.

Campaign trail
 • Werd in 1946, 1948, 1952, 1955 en 1956 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.