Dr. A.M. (Anton) Lucas

foto Dr. A.M. (Anton) Lucas
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: KDC Nijmegen
Source: Parlement.com.

Belangrijkste financiële en fiscale specialist van de KVP-fractie onder Romme. Onderwijzer en later leraar economie en boekhouden in Rotterdam en lid van diverse examencommissies. Stond bekend als rekenmeester van de KVP-fractie. Zijn (droge) bijdragen in debatten waren vaak voor slechts een paar fiscale specialisten in de Kamer te volgen. Als lid van regeringsfractie KVP een kritisch volger van de socialistische ministers van financiën in de kabinetten-Drees. Een door hem ingediend amendement op belastingvoorstellen van minister Hofstra i leidde in 1958 tot de val van het vierde kabinet-Drees i. Kleine, vasthoudende en wellevende afgevaardigde.

KVP
in de periode 1946-1966: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Antonius Martinus (Anton)

Place and date of birth
Haarlem, 11 October 1892

Place and date of death
Rhenen, 7 March 1975

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Rooms-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • hoofd lagere school
 • leraar handelswetenschappen, Rijks middelbare school voor meisjes te Schiedam, from August 1937 until 1 November 1957
 • leraar handelswetenschappen, Rooms-Katholieke Hogere Burgerschool voor jongens te Rotterdam, around 1942 until 1 November 1957
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 30 September 1966
 • docent Nederlandse Economische Hogeschool, from 1948 until 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter diverse examencommissies (middenstandsdiploma's, belastingconsulent, accountancy en handelswetenschappen)
 • lid Raad van Commissarissen N.V. tricotagefabrieken v/h "Frans Beeren & Zn." te Weert, from October 1953

Derived functions (2/12)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de brief inzake de huidige positie van de Nederlandse dagbladpers (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 17 December 1964 until 22 February 1967
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor het wetsontwerp inzake Goedkeuring huwelijk prinses Margriet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 9 June 1966 until October 1966

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was financieel en fiscaal specialist van de KVP-Tweede Kamerfractie. Voerde tussen 1948 en 1964 steeds het woord bij de algemene financiële beschouwingen.
 • Een door hem ontworpen constructie van fiscale aftrek voor grote gezinnen leidde ertoe dat men van "Lucaskind" ging spreken
 • Diende in december 1958 een amendement in over de werkingsduur van het wetsontwerp tot verlenging van de tijdelijke verhoging van enige directe belastingen. De aanneming van dit, door de regering onaanvaardbaar verklaarde amendement, leidde tot de val van het laatste kabinet-Drees.

Dissenting voting behaviour (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was eind 1956/begin 1957 afwezig vanwege een ribbreuk en voerde daarom niet het woord tijdens het debat over de nota inzake de bestedingsbeperking. Hij had de ribbreuk opgelopen bij een val van het spreekgestoelte; de breuk werd geconstateerd nadat hij een week later onwel was geworden in de vergaderzaal van de Tweede Kamer.
 • Was als oudste lid in jaren in 1964 een keer fungerend Tweede Kamervoorzitter
 • Behoorde in 1965 tot de zes leden in de KVP-fractie die tegen tijdelijke afwijking van de structurele begrotingsnorm stemde, zoals vastgelegd in het ontwerp-regeereakkoord van het kabinet-Cals

9.

Publications

Publications
 • A.W. Abspoel, "Van Binnen- en Buitenhof" (1956), 103-104
 • Wie is dat? 1956

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.