Mr. N. Olivier

foto Mr. N. Olivier
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RKD
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand liberaal politicus, leerling en vriend van Thorbecke i. Voor 1848 een Leidse oppositionele advocaat en journalist en vanaf 1858 Tweede Kamerlid. Stond bekend als Thorbecke's rechterhand ("Thorbecke's schildknaap"). De koning verhinderde in 1851 en 1852 zijn benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad. Hij werd in 1862 wel minister van Justitie in het tweede kabinet-Thorbecke i. Kleine, gezette man, die bekendstond als een uitstekende jurist, die helder formuleerde.

Thorbeckiaan, liberaal
in de periode 1858-1869: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Nicolaas

Place and date of birth
Utrecht, 1 August 1808

Place and date of death
's-Gravenhage, 12 November 1869

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal (Thorbeckiaan)

3.

Main functions and occupations

 • hoofdredacteur "Arnhemsche Courant", from January 1842
 • mede-eigenaar "Arnhemsche Courant", from October 1847 (met J. Kneppelhout)
 • lid stedelijke raad (vanaf 17 oktober 1851 gemeenteraad) van Leiden, from October 1847 until 29 March 1862
 • wethouder van Leiden, from 4 September 1855 until 29 March 1862
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 April 1858 until 1 February 1862 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • minister van Justitie, from 1 February 1862 until 10 February 1866 (vanaf 1 juli 1862 tevens belast met het beheer van de zaken der Hervormde en andere erediensten, behalve die der Rooms-Katholieke)
 • minister van Financiën ad interim, from 27 November 1865 until 10 February 1866 (na het aftreden van minister Betz)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1866 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 April 1869 until 20 September 1869 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • regent Minnehuis (Kaarsenmakersstraat) te Leiden, from 1849 until 1852
 • voorzitter Bureau van Consultatie te Leiden, from 1842 until 1858

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over justitiële onderwerpen en over de spoorwegen
 • Stemde in 1860 tegen de ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat

Policy-making activities as minister
 • Diende in 1863 wetsvoorstellen in tot vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering. Deze wetsvoorstellen bleef onafgedaan; pas in 1921 kwam het nieuwe wetboek tot stand.
 • In 1863 verwierp de Eerste Kamer met 23 tegen 13 stemmen het door hem verdedigde wetsvoorstel over de afkoopbaarstelling van de tienden
 • Regelde in 1863 bij K.B. de afkondiging van wetten en koninklijke besluiten. De minister van Justitie werd belast met plaatsing in het Staatsblad.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1864 een wet tot stand houdende bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten in strafzaken
 • Bracht in 1865 als tijdelijk minister van Financiën de wet inzake de heffing der grondbelasting in Limburg tot stand. Hierdoor kwam er per 1 januari 1869 een einde aan de voor Limburg gunstige regeling op het gebied van de grondbelasting.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Werd in 1857 gepasseerd voor een hoogleraarschap in Groningen
 • Bood in februari 1866 samen met Thorbecke zijn ontslag als minister aan, vanwege een geschil met de overige ministers over de vraag of het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië bij wet of bij K.B. moest worden vastgesteld
 • Werd in 1869 op voordracht van Thorbecke, als niet-Groninger, kandidaat gesteld in het district Zuidhorn. Werd herkozen, maar overleed voor opnieuw te zijn beëdigd.

Private life
 • Leerling en (huis)vriend van Thorbecke
 • Medeoprichter Zaterdaggezelschap dat onder leiding van Thorbecke wekelijks bijeenkwam in Leiden, from November 1846
 • Zijn vader was secretaris-generaal van het ministerie van Justitie

Campaign trail (3/8)
 • Werd in oktober 1866 bij de algemene verkiezingen in het kiesdistrict Alkmaar in de eerste stemmingsronde verslagen door jhr. C. van Foreest en E.H. s'Jacob (cons.)
 • Versloeg in 1869 bij een tussentijdse verkiezing in het district Zuidhorn na herstemming jhr. E. de Wendt Alberda van Ekenstein
 • Versloeg in 1869 bij de periodieke verkiezing in het district Zuidhorn na herstemming H.W. Wierda

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Sagittarius, "Parlementaire Portretten. De aftredende helft van de Tweede Kamer der Staten-Generaal" (1869)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 1039
 • J.H. von Santen, "Olivier, Nicolaas (1808-1869)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 366

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.