Mr. N. Olivier

foto Mr. N. Olivier
bron: RKD
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand liberaal politicus, leerling en vriend van Thorbecke i. Voor 1848 een Leidse oppositionele advocaat en journalist en vanaf 1858 Tweede Kamerlid. Stond bekend als Thorbecke's rechterhand ("Thorbecke's schildknaap"). De koning verhinderde in 1851 en 1852 zijn benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad. Hij werd in 1862 wel minister van Justitie in het tweede kabinet-Thorbecke i. Kleine, gezette man, die bekendstond als een uitstekende jurist, die helder formuleerde.

Thorbeckiaan, liberaal
in de periode 1858-1869: lid Tweede Kamer, minister

1.

First name

Nicolaas

2.

Personal data

Place and date of birth
Utrecht, 1 August 1808

Place and date of death
's-Gravenhage, 12 November 1869

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Main functions and occupations

 • lid stedelijke raad (vanaf 17 oktober 1851 gemeenteraad) van Leiden, from October 1847 until 29 March 1862
 • wethouder van Leiden, from 4 September 1855 until 29 March 1862
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 April 1858 until 1 February 1862 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • minister van Justitie, from 1 February 1862 until 10 February 1866 (vanaf 1 juli 1862 tevens belast met het beheer van de zaken der Hervormde en andere erediensten, behalve die der Rooms-Katholieke)
 • minister van Financiën ad interim, from 27 November 1865 until 10 February 1866 (na het aftreden van minister Betz)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1866 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 April 1869 until 20 September 1869 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • regent Minnehuis (Kaarsenmakersstraat) te Leiden, from 1849 until 1852
 • voorzitter Bureau van Consultatie te Leiden, from 1842 until 1858

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over justitiële onderwerpen en over de spoorwegen
 • Stemde in 1860 tegen de ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Zijn wetsvoorstel tot afkoop van de tienden werd in 1863 verworpen door de Eerste Kamer
 • Regelde in 1863 bij K.B. de afkondiging van wetten en koninklijke besluiten. De minister van Justitie werd belast met plaatsing in het Staatsblad.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1864 een wet tot stand houdende bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten in strafzaken
 • Bracht in 1865 als tijdelijk minister van Financiën de wet inzake de heffing der grondbelasting in Limburg tot stand. Hierdoor kwam er per 1 januari 1869 een einde aan de voor Limburg gunstige regeling op het gebied van de grondbelasting.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Werd in 1857 gepasseerd voor een hoogleraarschap in Groningen
 • Bood in februari 1866 samen met Thorbecke zijn ontslag als minister aan, vanwege een geschil met de overige ministers over de vraag of het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië bij wet of bij K.B. moest worden vastgesteld
 • Werd in 1869 op voordracht van Thorbecke, als niet-Groninger, kandidaat gesteld in het district Zuidhorn. Werd herkozen, maar overleed voor opnieuw te zijn beëdigd.

Private life
 • Medeoprichter Zaterdaggezelschap dat onder leiding van Thorbecke wekelijks bijeenkwam in Leiden, from November 1846
 • Zijn vader was secretaris-generaal van het ministerie van Justitie

Campaign trail (3/5)
 • Versloeg in 1866 bij de periodieke verkiezingen in het district Alkmaar J.D. van Herwerden
 • Werd in oktober 1866 in het kiesdistrict Alkmaar in de eerste stemronde verslagen
 • Versloeg in april 1869 bij tussentijdse verkiezingen in het district Zuidhorn jhr. E. de Wendt Alberda van Ekenstein na herstemming.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.