H.J. (Henk) Hofstra

foto H.J. (Henk) Hofstra
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Autoriteit op fiscaal gebied ('de Hercules onder de Nederlandse fiscalisten') en woordvoerder financiën van de PvdA-Tweede Kamerfractie in de jaren 1945-1956. Werd daarna minister van Financiën in het vierde kabinet-Drees i. Mede dankzij de door hem doorgevoerde bestedingsbeperking herstelde de economie zich begin jaren zestig snel. Had het voortdurend aan de stok met de KVP-woordvoerder financiën, de leraar boekhoudkunde Lucas i, en was met hem hoofdrolspeler bij de kabinetscrisis van 1958. Keerde korte tijd terug als Kamerlid en werd daarna vicepresident van scheepswerf Verolme. Lid en voorzitter van diverse commissies over belastingwetgeving. Deed in 1966 doctoraal rechten en werd meteen benoemd tot hoogleraar belastingrecht. Was toen bijna 62 jaar. Stond bekend als 'de best geklede man van het Binnenhof'.

SDAP, PvdA
in de periode 1945-1961: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Hendrik Jan (Henk)

2.

Personal data

Changes in name or title
 • H.J. Hofstra, until 1966
 • Mr. H.J. Hofstra, from 1966 (na behalen doctoraal examen in 1966)

Place and date of birth
Amsterdam, 28 September 1904

Place and date of death
Wassenaar, 16 February 1999

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 1945 until 4 June 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 October 1946 until 13 October 1956
 • minister van Financiën, from 13 October 1956 until 22 December 1958
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 March 1959 until 1 January 1961
 • financieel directeur en vicevoorzitter Raad van Bestuur "Verolme United Shippyards" N.V., from 1 January 1961 until 1 September 1966
 • hoogleraar belastingrecht, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 September 1966 until 1 October 1974 (benoemd bij K.B. van 22 maart 1966)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur Stichting Lubbers (beheer van belangen en onroerend goed van minister-president Lubbers)
 • lid Commissie voor de belastinghervorming (Commissie-Stevens), from 19 March 1990 until 1991

Derived functions (2/3)
 • voorzitter begrotingscommissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 September 1948 until 21 September 1949
 • ondervoorzitter vaste commissie voor overleg inzake effecten-rechtsherstel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1952 until September 1953

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was financieel-woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Voerde in de jaren 1946-1956 en in 1959 en 1960 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • Verdedigde in 1958 samen met minister Samkalden in de Tweede Kamer de ontwerp-Algemene wet inzake rijksbelastingen. De wet werd in 1959 door staatssecretaris Van den Berge en minister Beerman in het Staatsblad gebracht. (4.080)
 • Diende in 1958 de ontwerp-wetsvoorstellen Wet op de inkomstenbelasting, Wet op de vermogensbelasting en Wet op de loonbelasting in. Deze wetsvoorstellen werden door minister Witteveen en staatssecretaris Van den Berge in 1964 in het Staatsblad gebracht. (5.380)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • In 1952 verhinderde de KVP zijn benoeming tot minister van Financiën of staatssecretaris van belastingen
 • Hoofdrolspeler in de kabinetscrisis van december 1958 toen hij het amendement-Lucas onaanvaardbaar verklaarde
 • Verrichtte in 1978 namens de regering onderzoek naar de vereenvoudiging van de belastingwetgeving

Private life
 • Studeerde twee jaar rechten achter in de auto tussen huis en kantoor
 • In 1984 stelde uitgeverij Kluwer de prof.mr. H.J. Hofstrapenning in

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.