Drs. C.P. (Cees) Hazenbosch

foto Drs. C.P. (Cees) Hazenbosch
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Veelbelovend ARP-Tweede Kamerlid, dat op jonge leeftijd in de Ardennen verongelukte. Secretaris van het CNV en vertrouweling van Bruins Slot i. Was europarlementariër en woordvoerder economische zaken. Speelde een belangrijke rol in de bouwcrisis i van 1960. Kwam toen tegenover zijn partijgenoot minister Zijlstra i te staan. Werd door velen gezien als een toekomstig minister. Tweede Kamervoorzitter Kortenhorst i noemde hem in zijn herdenkingsrede "één van onzer gaafste en één onzer meest belovende medeleden".

ARP
in de periode 1953-1961: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

First names

Cornelis Pieter (Cees)

2.

Personal data

Place and date of birth
Dordrecht, 10 November 1921

Place and date of death
nabij Bastogne (België), 10 January 1961

Place and date of burial
Bilthoven, 14 January 1961

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 April 1953 until 10 January 1961
 • lid Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, from 6 May 1955 until 1 January 1958
 • lid Europees Parlement, from 1 January 1958 until 10 January 1961 (aangewezen door de Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Commissie van Advies inzake de Europese Landbouw-integratie
 • lid werkcommissie van het Nationaal Comité Congres Londen 1959

Derived functions (2/4)
 • vicevoorzitter Europees Parlement, from 1958 until 10 January 1961
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp premiespaarregelingen en winstdelingsspaarregelingen voor werknemers (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 1960 until 10 January 1961

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie in het debat over de nota inzake de bestedingsbeperking
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was tijdens de eerste formatiepoging van De Quay in 1959 kandidaat-minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, maar trok zich samen met Biewenga (ARP-kandidaat voor Landbouw) op het laatste moment terug, omdat in zijn eigen partij onrust was ontstaan over het passeren van lijsttrekker en minister Jelle Zijlstra.
 • Was in mei 1959 één van de ondertekenaars van een brief aan het Centraal Comité van de ARP waarin een aantal antirevolutionairen hun verontrusting uitspraken over het in hun ogen te weinig sociaal-christelijke karakter van het kabinet-De Quay
 • Speelde een belangrijke rol in de kabinetscrisis van 1960 over het bouwbeleid. Verdedigde in een radiopraatje na afloop van de crisis het beleid van de fractie.

Private life
Verongelukte tussen Marche en Bastogne toen een uit tegengestelde richting komende vrachtwagen door zijn rem schoot en op de verkeerde weghelft terecht kwam.

Campaign trail
 • In 1959 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 4 op de ARP-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.