Mr. L.G. Kortenhorst

foto Mr. L.G. Kortenhorst
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: KDC Nijmegen
Source: Parlement.com.

Katholieke Tweede Kamervoorzitter, die dat ambt vijftien jaar bekleedde. Was advocaat in Amsterdam en secretaris van katholieke werkgeversorganisatie en behoorde tot de vooraanstaande leden van de RKSP- en KVP-fracties, waarvan hij enige tijd secretaris was. Verdedigde als advocaat het 'foute' dagblad De Telegraaf en Pieter Menten. Was ook actief als schrijver en politiek commentator van De Volkskrant. Tijdens zijn voorzitterschap werd onder meer de werkwijze van de Kamer gemoderniseerd. Was voorstander van levendige debatten. Kwam in december 1958 in conflict met de PvdA-fractie toen hij tegen de zin van de PvdA i en het demissionaire kabinet afhandeling van een wetsvoorstel doorzette. Zijn charme zorgde er overigens voor dat die 'aanvaring' niet de persoonlijke verhoudingen verstoorde.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP, KVP
in de periode 1925-1963: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Leonardus Gerardus

Place and date of birth
Weesp, 12 November 1886

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 January 1963

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 27 January 1925 until 2 February 1926
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1925 until 13 January 1963
 • advocaat en procureur, advocatenkantoor "Van der Loo, Deckers & Kortenhorst" te 's-Gravenhage, from 1925 until 1950
 • eigenaar adviesbureau Kortenhorst, from 1941 until 13 January 1963 (sociaal-economische adviezen)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 August 1948 until 13 January 1963

Internment
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint Michielsgestel, from 4 May 1942 until 15 May 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Dierlijke Afval Verwerking N.V., until 13 January 1963
 • lid bestuur Vereniging voor Staatshuishoudkunde en Statistiek

Derived functions (2/11)
 • voorzitter Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 August 1948 until 13 January 1963
 • voorzitter Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 August 1948 until 13 January 1963

Honorary positions
erelid R.K. Studenten Vereniging "Sanctus Augustinus" te Leiden

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Interpelleerde in 1928 minister De Geer over de ongunstige econnomische toestand van Zeeuwsch-Vlaanderen en maatregelen om daarin verbetering te brengen
 • Een door hem samen met Van den Heuvel (ARP), Weitkamp (CHU) en Bierema (LSP) ingediend initiatiefvoorstel inzake het verlenen van tijdelijke steun aan de beetwortelindustrie, werd op 31 oktober 1929 met 28 tegen 19 stemmen door de Eerste Kamer verworpen
 • Trad in 1947 op als woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel Noodvoorziening Perswezen.

Dissenting voting behaviour (0/9)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/15)
 • In maart 1959 besloot de PvdA-fractie uit protest tegen de gang van zaken in december 1958 bij de voordracht voor het voorzitterschap niet op Kortenhorst, maar op zijn fractiegenoot Fens te stemmen. Dit herhaalde zich in september 1959 en 1960.
 • Kwam in december 1959 in conflict met de PvdA-fractie over de samenstelling van de Kamercommissie die de behandeling van de 'toto-wet' moest voorbereiden. Hij verving de door de PvdA voorgedragen leden Vrolijk en Kleijwegt door hun geestverwanten Van den Tempel en Scheps, omdat Vrolijk en Kleijwegt lid waren geweest van de Staatscommissie-Loterwijwet.
 • Afwezig wegens ziekte vanaf 18 december 1962

Private life
 • Was tijdens de Bezetting betrokken bij een illegaal weekblad over sociale, economische en financiële vraagstukken
 • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van Eerste Kamerlid J.A.J. Barge

Anecdotes and citations
 • Toen in 1959 de PvdA bij de verkiezing van de Tweede Kamervoorzitter niet haar stemmen op hem uitbracht, was er 's avonds in Amsterdam de jaarlijkse reünie van zijn dispuut Beets. Hij trof daar het PvdA-Kamerlid Nederhorst aan, ook een reünist van Beets. Hij stak zijn hand uit en zei: "Gerard, sans rancunes".

Pseudonyms and nicknames
IJsbrand de Vries (schuilnaam in illegale pers)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • A.W. Abspoel, "Van Binnen- en Buitenhof" (1956), 14
 • J.P. Gribling, "Kortenhorst, Leonardus Gerardus (1886-1963)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 317
 • Parlementaire Geschiedenis van Nederland, band C, 1619
 • Wie is dat? 1931, 1938, 1948, 1956
 • Ned. Patriciaat, 1964

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
 • archief-Kortenhorst, Nationaal Archief
 • familie-archief bij familie Kortenhorst

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.