Hans van den Broek als Eurocommissaris (1993-1999)

Source: Europa Nu.

Hans van den Broek (CDA) was van 1993 tot 1999 lid van de Europese Commissie. Tijdens Commissie-Delors III i en Commissie-Santer i was hij Eurocommissaris voor externe betrekkingen. In deze hoedanigheid hield hij zich onder meer bezig met het gemeenschappelijke buitenlands- en veiligheidsbeleid en de uitbreiding van de EU.

Tijdens zijn termijnen als Eurocommissaris speelde hij een belangrijke rol in het onderhandelingsproces dat leidde tot de toetreding van Zweden, Finland en Oostenrijk tot de EU. Daarnaast had hij ook een belangrijke rol bij het opstellen van overeenkomsten tussen de EU en verschillende Oost-Europese landen, waarmee de politieke en economische systemen van deze landen verder toenaderden tot de EU. Zijn werk heeft daarnaast bijgedragen om de toetreding van twaalf nieuwe lidstaten in 2004 en 2007 mogelijk te maken.

In de laatste maanden van zijn rol als Eurocommissaris was hij onderdeel van een demissionaire Commissie, aangezien de hele Europese Commissie in maart 1999 aftrad vanwege een fraudezaak tegen Commissielid Edith Cresson i. Dit was de eerste keer dat een Commissie de eindstreep niet haalde.

1.

Verloop Eurocommissariaat

Commissie-Delors III (1993-1995)

Na elf jaar minister van Buitenlandse Zaken te zijn geweest trad Van den Broek in 1993 toe als Eurocommissaris voor externe betrekkingen. Deze Commissie was de eerste Commissie van de Europese Unie, die tot stand kwam met de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht i.

Tijdens deze periode kreeg hij te maken met de onderhandelingen over EU-uitbreiding met Oostenrijk, Zweden, Finland en Noorwegen. Op Noorwegen na traden deze lanen in 1995 ook toe tot de EU, waarbij Van den Broek een belangrijke coördinerende rol had gespeeld.

Daarnaast hield hij zich bezig met voorbereidingen voor toenadering tot de landen van Midden- en Oost-Europa. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van Europa-overeenkomsten tussen de EU en Polen en Hongarije (1994), Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Bulgarije (1995), en Estland, Letland en Litouwen (1998, in zijn tweede termijn als Eurocommissaris), en sloot hij een partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Oekraïne in 1994.

Commissie-Santer (1995-1999)

Ook bij zijn tweede termijn als Eurocommissaris was Van den Broek belast met externe betrekkingen, met een specifieke focus op onder andere Midden- en Oost-Europa en Turkije, alsmede de uitbreiding van de EU. In deze periode heeft Van den Broek veel werk verricht dat het uiteindelijk mogelijk maakte voor twaalf nieuwe lidstaten om in 2004 en 2007 toe te treden tot de EU. Hij speelde een centrale rol in onderhandelingen.

Verder speelde de Nederlander een belangrijke rol in het onderhandelingsproces dat in 1996 leidde tot ondertekening van een Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord tussen de EU en Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. Ook speelde hij een belangrijke rol bij de ondertekening van een vergelijkbare overeenkomst tussen de EU en Rusland in 1997.

De Commissie haalde de eindstreep niet, maar stapte in maart 1999 in zijn geheel op vanwege een fraudezaak tegen Commissielid Edith Cresson i. Hiermee kwam Van den Broek zijn carrière als Eurocommissaris ook ten einde.

2.

Belangrijkste mijlpalen Eurocommissariaat

  • Speelde een grote rol bij de toetreding van Zweden, Finland en Oostenrijk op 1 januari 1995.
  • Speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van Europa-overeenkomsten tussen de EU en Oost-Europese landen voor geleidelijke convergentie van politieke en economische systemen.
  • Speelde een belangrijke rol bij de ondertekening van Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoorden tussen de EU en Oekraïne in 1994, Georgië, Armenië, en Azerbeidzjan in 1996, en Rusland in 1997.

3.

Wetenswaardigheden

Hij stopte eerder met zijn functie als minister van Buitenlandse Zaken in kabinet-Lubbers III om Eurocommissaris te worden in 1993.

4.

Meer informatie