Mr. A. (Bram) Stemerdink

foto Mr. A. (Bram) Stemerdink
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Jarenlang als Tweede Kamerlid en bewindsman defensiespecialist van de PvdA. Was aanvankelijk kapitein bij de Landmacht, maar verloor bij een militaire oefening een oog, waarna hij rechten ging studeren. Daarna secretaris van de Krijgsraad, Statenlid in Noord-Brabant en raadslid in Den Bosch en vanaf 1970 Tweede Kamerlid. In het kabinet-Den Uyl i was hij staatssecretaris en één jaar minister. In het kabinet-Van Agt II i weer staatssecretaris. In de periodes 1978-1981 en 1982-1994 eveneens Kamerlid. Onafhankelijk politicus met historische belangstelling. Voerde actie voor het behoud van de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. IJverig publicist.

PvdA
in de periode 1970-1994: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Abraham (Bram)

Place and date of birth
Winterswijk, 6 March 1936

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • officier der infanterie (rang: luitenant tweede en eerste klasse) , Koninklijke Landmacht, from 1958
 • secretaris Krijgsraad en Commissie Bezwaarschriften te 's-Hertogenbosch, from 1969 until 1 September 1970 (als kapitein van de Militair Juridische Dienst)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, from 3 June 1970 until August 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1970 until 11 May 1973
 • lid gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, from 1 September 1970 until 11 May 1973
 • staatssecretaris van Defensie (belast met materieelzaken, herziening militaire straf- en tuchtrecht en ruimtelijke ordening), from 11 May 1973 until 31 December 1976
 • minister van Defensie, from 31 December 1976 until 19 December 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 June 1977 until 14 September 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 January 1978 until 11 September 1981
 • staatssecretaris van Defensie (belast met materieelzaken), from 11 September 1981 until 29 May 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 17 May 1994

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de zaken van materieelvoorziening, - beheer en -verzorging, research en ontwikkeling, bedrijven en werkplaatsen; 2. de Topografische Dienst, de Artillerie-Inrichtingen en de daaruit voortgekomen bedrijven; 3. zaken op het terrein van de coördinatie ruimtelijke ordening, de infrastructuur en de Hinderwet; 4. aanlegenheden betreffende het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht

Military rank (officer)
 • tweede luitenant der infanterie, from 1958
 • eerste luitenant der infanterie
 • kapitein der infanterie, until 1 September 1970

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/6)
 • voorzitter Stichting "Bosch' Show Orkest" te 's-Hertogenbosch (nog in 1992)
 • voorzitter bestuur Stichting "Nationaal Oorlogs- en verzetsmuseum Overloon", from 27 September 1993 until January 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • lid Noord-Atlantische Assemblée, from September 1982 until June 1994
 • voorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 December 1989 until 23 March 1993

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Interpelleerde op 22 juni 1972 minister De Koster over meningsverschillen tussen de Commandant van het Eerste Legerkorps en de Chef van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht
 • Was in 1979 bij de debatten over het NAVO-dubbelbesluit over (mogelijke) plaatsing van kruisraketten in Nederland eerste woordvoerder van zijn fractie.
 • Was na 1982 wederom defensie-woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met Europese Zaken en justitie-aangelegenheden.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/6)
 • Verdedigde in 1976 samen met de ministers Westerterp en Vorrink in de Tweede Kamer een wijziging van de Luchtvaartwet over de aanwijzing van luchtvaartterreinen. De wet werd in 1978 door de staatssecretarisen Smit-Kroes en Van Eenkelen en minister Ginjaar in het Staatsblad gebracht. (13.130)
 • Bracht in 1977 samen met minister Van der Stoel een notitie uit over het ERRB-wapen ('Neutronenbom'), zonder daarover al een oordeel te geven (14.847)
 • Hield zich in de periode 1981-1982 onder meer bezig met de problematiek van geluidsoverlast nabij de vliegbasis Leeuwarden, met de bezwaren tegen munitietransporten uit Duitsland naar de Eemshaven en met de materieelvoorziening van de Nederlandse Unifil-troepen in Libanon.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1974 samen met minister Van Agt een wet (Stb. 537) tot stand waardoor het verzwaard arrest als straf verdween uit het militair strafrecht. Het wetsvoorstel was in 1971 ingediend door de ministers Van Agt en De Koster. (11.546)
 • Bracht in 1974 de wet (Stb. 771) tot opheffing van de Artillerie-Inrichting tot stand. Het voormalige staatsbedrijf was in 1973 al omgezet in een naamloze vennootschap. (12.992)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was tijdens de formatie-Den Uyl in 1977 kandidaat-minister van Defensie
 • Werd in 1986 gepasseerd voor het burgemeesterschap van 's-Hertogenbosch. Hij had de voorkeur van de gemeenteraad, maar het kabinet koos voor de nummer twee.
 • Een actie van hem in 1991/1992 om de oude vergaderzaal in bestaande vorm te handhaven, mislukte

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • partijblad "Voorwaarts", 1 juni 1986

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.