Jhr.Mr. L.E. (Eddy) de Geer van Oudegein

foto Jhr.Mr. L.E. (Eddy) de Geer van Oudegein
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Christelijk-historische jurist die zijn hele werkzame leven bestuurder was als raadslid, dijkgraaf, burgemeester en Gedeputeerde van Utrecht. Als lid van de Eerste Kamer een bezadigd maar deskundig woordvoerder over binnenlandse zaken, financiën en waterstaatszaken. Stond zijn jhr. D.J. de Geer i, de oud-minister-president, waardig ter zijde toen deze na de oorlog berecht werd. Degelijk en deftig edelman.

CHU
in de periode 1963-1977: lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Lodewijk Eduard (Eddy)

Place and date of birth
Rotterdam, 5 August 1907

Place and date of death
Nieuwegein, 5 June 1985

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie, kantongerecht te Arnhem, from 1937 until 1 December 1937
 • burgemeester van Diemen, from 1 December 1937 until 16 November 1946
 • burgemeester van Vreeswijk, from 16 November 1946 until 1 July 1963
 • dijkgraaf Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, from 1 January 1954 until 1 July 1963
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 6 June 1962 until June 1972
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 5 June 1963 until 20 September 1977 (in 1969 toegelaten op 7 oktober)
 • lid Gedeputeerde Staten (o.a. belast met financiën) van Utrecht, from 3 July 1963 until June 1972

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • watergraaf waterschap Oudegein
 • lid SER-commissie arbeidswetgeving

Derived functions
lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 7 May 1974 until 20 September 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder financiën, verkeer en waterstaat en binnenlandse zaken van de CHU-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van jhr. J.A. Röell, oud-minister van Marine
 • Zwager van de kunstschilder Pyke Koch
 • Toen zijn vader zich na de oorlog moest verantwoorden voor de Bijzondere Rechtspleging stond hij hem voortdurend ter zijde.

Campaign trail
 • In 1963, 1969, 1971 en 1974 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.