Dr. B. (Bram) van der Lek

foto Dr. B. (Bram) van der Lek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Bioloog die als PSP-Tweede Kamerlid als één van de eersten aandacht vroeg voor het probleem van de milieuverontreiniging. Was enige jaren leraar op de kinderwerkplaats van Kees Boeke en kwam in 1967 in de Tweede Kamer. Verving in 1972 vanwege zijn jeugdiger uitstraling Wiebenga i als partijleider en lijsttrekker. Vanwege gezondheidsproblemen nam Fred van der Spek i in 1977 zijn plaats over in de toen uit één persoon bestaande fractie. Vervulde nadien nog vele politieke functies, zoals Eerste Kamerlid, partijvoorzitter en lid van het Europees Parlement. Droeg als één van de eersten in de Kamer nooit een stropdas.

PSP
in de periode 1967-1989: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, lid Europees Parlement

1.

Personal data

Surnames
Bram (Bram)

Place and date of birth
Delft, 20 May 1931

Place and date of death
Dieren (gem. Rheden), 29 November 2013

2.

Party/Movement

Party/Parties
PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), from 1958

3.

Main functions and occupations

 • wetenschappelijk medewerker ZWO (Nederlandse Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek), from 1956 until 1961
 • leraar biologie, kinderwerkplaats van Kees Boeke te Bilthoven, from 1961 until February 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 10 May 1971
 • directeur Wetenschappelijk Bureau PSP, from 1971 until December 1972
 • fractievoorzitter PSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 1972 until 16 January 1978
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 16 January 1978
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 September 1983 until 24 July 1984
 • fractievoorzitter PSP Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 September 1983 until 23 July 1984
 • lid Europees Parlement, from 24 July 1984 until 24 July 1989
 • voorzitter Vereniging Milieudefensie, from April 1993 until April 1995

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter bestuur Academie voor Expressie door Woord en Gebaar, from 1978 (nog in 1984)
 • lid bestuur Vereniging Milieudefensie, from 1989 until 1993

Derived functions
lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 13 September 1983 until 23 July 1984

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/11)
 • Interpelleerde op 18 december 1975 staatssecretaris Zeevalking over de regularisatieregeling voor illegale gastarbeiders
 • Diende in 1977 een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de begroting van het Huis de Koningin voor 1976. Het voorstel verviel door aanneming van een ander wetsvoorstel. (14.825)
 • Interpelleerde op 6 oktober 1977 de ministers Van Agt en De Gaay Fortman over zoekacties in Assen en Bovensmilde i.v.m. gijzelingsacties door Zuid-Molukkers

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1976 in Elseviers Magazine, De Stem en de Limburger genoemd als agent van de Russische geheime politie. Spande hierover een rechtzaak aan. Journalisten weigerden bronnen te noemen voor de rechter, werden veroordeeld tot het betalen van een dwangsom en gingen in hoger beroep. De zaak werd daarna zeer getraineerd en maart 1980 maakte Van der Lek bekend het erbij te zullen laten zitten omdat het hem teveel tijd en geld ging kosten.

Private life
 • Zijn echtgenote was arts

9.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • "Onstuimig maar geduldig. Interviews en biografische schetsen uit de geschiedenis van de PSP" (1987)
 • "De Groene Amsterdammer", 22 maart 1989
 • Maaike van Houten, "Buitenbeentje in de Kamer. p.s. Bram van der Lek 1931-2013", Trouw, 2 december 2013
 • Mark Kranenburg, "Gevoelig, geweldloos en milieubewust. Necrologie Bram van der Lek (1931-2013)", NRC Handelsblad, 2 december 2013
 • Andrée van Es, "Pacifist in de politiek. Bram van der Lek (1931-2013)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014, 139

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.