Dr. L.J.C. Beaufort o.f.m.

foto Dr. L.J.C. Beaufort o.f.m.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Le Père (pater Didymus). Belangrijk katholiek politicus, buitenland-woordvoerder in Tweede en Eerste Kamer. Erudiete, irenische priester met veel gezag in de KVP, onder andere als adviseur van Romme i en als bemiddelaar bij interne conflicten. Woonde in de jaren vijftig steeds de algemene vergaderingen van de Verenigde Naties bij. Zag in 1952 er vanwege zijn priesterschap van af minister van Buitenlandse Zaken te worden, omdat dit te veel bezwaren zou opleveren bij protestants Nederland. Nederlands lid van het Permanente Hof van Arbitrage en lid van de Commissie inzake de Rechten van de Mens van de VN.

KVP, RKSP
in de periode 1937-1963: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Leo Josephus Cornelis

Place and date of birth
Haarlem, 24 March 1890

Place and date of death
Nijmegen, 9 June 1965

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1937 until 21 January 1946
 • definitor provinciae (verbleef in klooster te Megen), from 1940 until 1945
 • rector R.K. "Gymnasium Immaculatae Conceptionise" te Venray, from 12 May 1945 until 15 March 1946
 • docent R.K. Leergangen te Tilburg, until 15 March 1946
 • buitengewoon hoogleraar volkenrecht, Katholieke Universiteit te Nijmegen, from 15 March 1946 until 1 April 1960 (afscheidscollege 26 juni 1960)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1948 until 5 November 1956
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 26 February 1957 until 20 September 1960
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 December 1960 until 5 June 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bisschoppelijke commissie voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (commissie-Beaufort)
 • lid Permanent Hof van Arbitrage, from 1 April 1961 until 9 June 1965

Derived functions (2/7)
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor de begroting van Buitenlandse Zaken 1955 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from January 1955 until February 1955
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor het wetsvoorstel Goedkeuring protocol over toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland tot de NAVO (Eerste Kamer der Staten-Generaal), April 1955

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was buitenland-specialist van de RKSP-Tweede Kamerfractie en de KVP-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Adviseur van KVP-fractievoorzitter Romme voor het buitenlands beleid. Was tevens vertrouweling van diverse katholieke politici, onder wie van Marga Klompé.
 • Werd in 1952 genoemd als minister van Buitenlandse Zaken, maar zag daarvan af op advies van Mgr. Alfrink, coadjutor van de Aartsbisschop; een advies dat niet werd gevolgd door dat van de bisschoppen.
 • Werd niet in november 1956, maar pas in februari 1957, en pas in december in plaats van september 1960 beëdigd als Kamerlid vanwege het bijwonen van de jaarlijkse assemblée der Verenigde Naties

Campaign trail
 • In 1948 kandidaat in en in 1951, 1952, 1956 en 1960 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1952 nummer vijf op de KVP-kandidatenlijst in de Kieskringen Zwolle, Leeuwarden, Groningen en Assen, zodat hij Romme kon opvolgen wanneer die eventueel minister zou worden

9.

Publications

Publications
 • C.P.M. Romme, "In memoriam pater prof.dr. Didymus Beaufort OFM", De Tijd, 10 juni 1965
 • J.W.H.C.M. Schneider s.j., "Beaufort, Leo Josephus Cornelis (1890-1965)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 35
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Wie is dat? 1938, 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
archief-Minderbroeders te Utrecht

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.