Mr. J.A. de Visser

foto Mr. J.A. de Visser
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Minister van Justitie in het kortstondige vijfde kabinet-ColijnĀ i. Zoon van de CHU-voorman J.Th. de Visser. Doorliep een loopbaan bij het openbaar ministerie en vervulde belangrijke functies bij de rechterlijke macht. Zat ook in de gemeenteraden van Rotterdam en Den Haag, en in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij raadsheer in de Hoge Raad. Na de oorlog nog vier jaar procureur-generaal.

CHU
in de periode 1939: minister

1.

First names

Johannes Anthonie

2.

Personal data

Place and date of birth
Leusden, 28 April 1883

Place and date of death
Arnhem, 28 August 1950

3.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Main functions and occupations

  • minister van Justitie, from 25 July 1939 until 10 August 1939
  • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, from 1 September 1941 until 16 November 1945
  • procureur-generaal Gerechtshof te Arnhem, from 16 November 1945 until 1 May 1949

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • lid Staatscommissie inzake de Vreemdelingenwet (Staatscommissie-Donner), from January 1936 until 1937
  • voorzitter (voorloopig) bestuur Vereeniging ter behartiging van de belangen van de handel in verbruiksartikelen, from June 1937

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Was sinds 1929 betrokken bij "Het Nederlandsch Weekblad", een orgaan van de Rotterdamse CHU-Kamerkring dat opponeerde tegen de partijlijn

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.