W.J. (Jan) Andriessen

foto W.J. (Jan) Andriessen
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Katholiek politicus, die zowel Eerste en Tweede Kamerlid als partijvoorzitter was. Bezadigde nuchtere Tukker, die met niet meer dan lagere school tientallen jaren een zeer vooraanstaande rol speelde in de katholieke arbeidersbeweging en later in de KVP. Als partijvoorzitter en plaatsvervangend fractievoorzitter steunpilaar van Romme i. In de Kamer woordvoerder op het gebied van volkshuisvesting en sociale zaken. Diep gelovig katholiek en onkreukbaar. Kende de sociale encyclieken en de commentaren erop van haver tot gort en handelde er ook naar. Bindende persoonlijkheid die zijn beperkingen kende. Vader van Frans Andriessen i.

RKSP, KVP
in de periode 1933-1967: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

1.

First names

Wilhelmus Johannes (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Goor, 24 February 1894

Place and date of death
Bunnik, 18 June 1978

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 18 July 1933 until 8 June 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1937 until 22 February 1967
 • waarnemend fractievoorzitter KVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 October 1960 until 19 September 1961 (vanwege ziekte van C.P.M. Romme en na diens vertrek)
 • lid gemeenteraad van Bunnik, from 4 September 1962 until 6 September 1966
 • procuratiehouder

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • secretaris Raad van Commissarissen Nederlandse Arbeidersbank
 • lid bestuur Sint Radboudstichting, from September 1962

Derived functions (2/17)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Noodwet Arbeidsvoorziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 July 1963 until 22 February 1967
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp wijziging Wet tot regeling van de schadeloosstelling voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1964 until July 1964

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met arbeidszaken
 • Was volkshuisvestingsspecialist van de KVP-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder ook bezig met sociale zaken.

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was tijdens de formatie-De Kort in juni 1963 onderhandelaar namens de KVP-fractie
 • Was in de 'Nacht van Schmelzer' (13/14 oktober 1966) tijdens de stemming over de motie-Schmelzer afwezig
 • Niet herkiesbaar gesteld in 1967 wegens leeftijd

Campaign trail
 • In 1932 Eerste Kamerkandidaat in Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

Non-acceptance of political functions
 • minister van Sociale Zaken, September 1956 (tijdens formatie-De Gaay Fortman)
 • minister van Volkshuisvesting, April 1959 (tijdens formatie-De Quay (eerste poging))

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.