Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 21 mei 2024

Thursday, May 16 2024

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Voorstellen bij: 30950 - Rassendiscriminatie

Voorstellen bij: 31865 - Verbetering verantwoording en begroting

Voorstellen bij: 36471 - Kabinetsformatie 2023

Voorstellen bij: 36545 - Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen

Voorstellen bij: 36241 - Aanspraak op kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden en ouders met een partner buiten de Europese Unie, de EER of Zwitserland

Voorstellen bij: 36560 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2023

Voorstellen bij: 36513 - Verbetermaatregelen van de gastouderopvang

Voorstellen bij: 36446 - Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Voorstellen bij: 25883 - Arbeidsomstandigheden

Voorstellen bij: 25834 - Problematiek rondom asbest

Voorstellen bij: 36410 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

Voorstellen bij: 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Voorstellen bij: 35228 - Parlementaire ondervraging ongewenste beďnvloeding uit onvrije landen

Voorstellen bij: 25295 - Infectieziektenbestrijding

Voorstellen bij: 33566 - Financieel en sociaal-economisch beleid

Voorstellen bij: 29861 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

Voorstellen bij: 26448 - Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Voorstellen bij: 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Voorstellen bij: 36067 - Wet toekomst pensioenen

Voorstellen bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Voorstellen bij: 24515 - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Voorstellen bij: 32043 - Toekomst pensioenstelsel

Overige voorstellen: