Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 23 mei 2024

Friday, May 17 2024

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Voorstellen bij: 30950 - Rassendiscriminatie

Voorstellen bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Voorstellen bij: 36471 - Kabinetsformatie 2023

Voorstellen bij: 36560 B - Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2023

Voorstellen bij: 36410 I - Vaststelling begroting Koning 2024

Voorstellen bij: 36551 - Wet bescherming tegen discriminatie op de BES

Voorstellen bij: 36554 - Epidemieafdeling Kieswet

Voorstellen bij: 36552 - Wet kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces

Voorstellen bij: 36549 - Wet regels vervolgfuncties bewindspersonen

Voorstellen bij: 36481 - Verzamelwet BZK 20XX

Voorstellen bij: 35165 - Verkiezingen

Voorstellen bij: 35455 - Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

Voorstellen bij: 29924 - Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Voorstellen bij: 30977 - AIVD

Voorstellen bij: 36284 - Slavernijverleden

Voorstellen bij: 32802 - Toepassing van de Wet open overheid

Voorstellen bij: 29362 - Modernisering van de overheid

Voorstellen bij: 31490 - Vernieuwing van de rijksdienst

Voorstellen bij: 28844 - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Voorstellen bij: 36410 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2024

Voorstellen bij: 35851 - Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn 2019/1937 en enige andere wijzigingen

Voorstellen bij: 34324 - Evaluatie Wet openbare manifestaties

Voorstellen bij: 22861 - Vliegramp Bijlmermeer

Voorstellen bij: 21501-31 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Voorstellen bij: 36410 C - Vaststelling begroting provinciefonds 2024

Voorstellen bij: 32634 - Financiering politieke partijen

Voorstellen bij: 29697 - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

Voorstellen bij: 36410 III - Vaststelling begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2024

Voorstellen bij: 36560 I - Jaarverslag en slotwet van de Koning 2023

Voorstellen bij: 36560 C - Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2023

Voorstellen bij: 36510 - Vervanging van de term "hetero- of homoseksuele gerichtheid" door "seksuele gerichtheid" en explicitering in het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken

Voorstellen bij: 30821 - Nationale Veiligheid

Voorstellen bij: 36544 - Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond in verband met het aanwijzen van drinkwaterbedrijven als bronhouders en enkele andere wijzigingen

Voorstellen bij: 36512 - Wet versterking regie volkshuisvesting

Voorstellen bij: 33104 - Studentenhuisvesting

Voorstellen bij: 27926 - Huurbeleid

Voorstellen bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Voorstellen bij: 29453 - Woningcorporaties

Voorstellen bij: 34293 - Renovatie Binnenhof

Voorstellen bij: 36387 - Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Voorstellen bij: 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Voorstellen bij: 28325 - Bouwregelgeving

Voorstellen bij: 23432 - Situatie in het Midden-Oosten

Voorstellen bij: 33118 - Omgevingsrecht

Voorstellen bij: 34682 - Nationale Omgevingsvisie

Voorstellen bij: 36496 - Wet betaalbare huur

Overige voorstellen: