36477 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Terugkeer van de verzorgingshuizen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5 december 2023 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Agema (PVV) i en Pouw-Verweij (BBB) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Wet langdurige zorg te wijzigen teneinde zorg in verzorgingshuizen daar opnieuw in onder te brengen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Agema en Pouw-Verweij tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de terugkeer van de verzorgingshuizen

2.

Documenten

(5 stuks)

2 5 december 2023, geleidende brief, nr. 1     KST364771
Geleidende brief
 
2 5 december 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST364772
Voorstel van wet
 
2 5 december 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST364773
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.