Stemming motie Europese top van 26 en 27 oktober 2023

1.

Kerngegevens

Officiƫle titel Stemming motie Europese top van 26 en 27 oktober 2023
Document date 26-10-2023
Publication date 26-10-2023
Nummer HTK20232024-18-33
Reference 21501-02;2749; 21501-02;2769
External link original article
Original document in PDF

2.

Tekst

33

Stemming motie Europese top van 26 en 27 oktober 2023

Stemming motie Europese top van 26 en 27 oktober 2023

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie,

ingediend bij het debat over de Europese top van 26 en 27

oktober 2023,

te weten:

  • de motie-Dassen over zich in Brussel beroepen op het antidwanginstrument vanwege de exportbeperkende maatregelen van de VS voor ASML (21501-02, nr. 2749).

(Zie vergadering van 24 oktober 2023.)

De voorzitter:

De motie-Dassen (21501-02, nr. 2749) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de VS verdergaande maatregelen hebben genomen die de export van ASML limiteren, waardoor de Nederlandse overheid geen controle meer heeft over welke producten dit Nederlandse bedrijf mag exporteren;

overwegende dat hierover in Europees verband gesprekken zullen gaan plaatsvinden;

verzoekt de regering om in Brussel de optie tot inzet van het antidwanginstrument in deze gesprekken op tafel te leggen, en hierover aan de Kamer terug te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 2769, was nr. 2749 (21501-02).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dassen (21501-02, nr. 2769, was nr. 2749).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, Groep Van Haga, de PVV, FVD en BBB ertegen, zodat zij is verworpen.

Tweede Kamer

Stemming motie Europese top van 26 en 26 oktober 2023 27 oktober 2023    TK 18 Herdruk

18-33-1


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.