Raad van State: verkenning opdragen aan vaste functionaris kan

Thursday, October 12 2023, 13:46

DEN HAAG (PDC i) - De eerste fase van een formatie aan één vaste functionaris opdragen, is een mogelijkheid. Een andere optie is aanwijzing van één persoon op basis van vooraf bepaalde vaste criteria. Dat schrijft de Raad van State i in een advies (voorlichting) over de verkenningsfase, waar de Tweede Kamer om had gevraagd.

Bij aanwijzing van een vaste persoon bestaat het risico dat er geen sprake is van een gelijk speelveld, omdat niet helder kan zijn hoe de keuze van de verkenner en de formulering van de opdracht tot stand is gekomen. Als een vast ambt (de Tweede Kamervoorzitter, de vicepresident van de Raad van State, de Koning) met de verkenning wordt belast speelt dat probleem niet.

Het is aan de Tweede Kamer om een keuze te maken tussen beide opties. Staatsrechtelijk zijn ze beide toegestaan. De verkenner moet volgens de Raad van State alleen op basis van de verkiezingsuitslag inventariseren welke richting de fractievoorzitters willen kiezen in de formatie. Het moet niet gaan over beleid of personen. De Tweede Kamer debatteert er op 18 oktober over.

Bron: Voorlichting Raad van State over kabinetsformatie