Bergkamp kondigt evaluatie van de kabinetsformatie aan

Thursday, December 16 2021, 15:00

DEN HAAG (PDC i) - Kamervoorzitter Vera Bergkamp i heeft gisteren aangekondigd de kabinetsformatie van 2021 te laten evalueren. Zij deed dit in een toespraak naar aanleiding van de overhandiging van het eindverslag van de informateurs Johan Remkes i en Wouter Koolmees i aan de Kamervoorzitter.

Bergkamp prees de informateurs voor het feit dat ze uit "een proces dat muurvast leek te zitten, in beweging [hebben] gebracht." Wel gaf ze aan dat het gehele proces naar haar idee sneller had gekund. Dit is één van de zaken die zij mee wil nemen in de evaluatie. De informatievoorziening naar de Tweede Kamer toe zal hierbij ook specifiek worden bekeken. Volgens Bergkamp werd de Kamer vaak pas ingelicht nadat zaken eerst via de media naar buiten kwamen.

Na de kabinetsformatie van 2017 werd de evaluatie gedaan door een onderzoekscommissie onder leiding van prof. mr. Paul Bovend'Eert i (Radboud Universiteit), samen met dr. Alexander van Kessel i (onderzoeker Centrum voor Parlementaire Geschiedenis) en dr. Peter Bootsma i (politicoloog en publicist). Ook na de kabinetsformatie van 2012 waren het Nijmeegse onderzoekers die die formatie evalueerden in opdracht van de Tweede Kamer. CPG i-directeur Carla van Baalen i was hier toen onder andere bij betrokken.

Bron: Tweedekamer.nl