Van 150 naar 250 Kamerleden

Source: Volt Nederland (Volt) i, published on Tuesday, August 29 2023.

Initiatiefnota Volt & ChristenUnie

Het vertrouwen in de overheid en politiek was niet eerder zo laag. Slechts 40% van de Nederlanders vertrouwt de politiek voldoende. Mensen vragen zich af of de overheid en het parlement wel in staat zijn om de grote uitdagingen van deze tijd op te lossen. Is de Tweede Kamer nog wel voldoende uitgerust om te zorgen voor wetgeving die recht doet aan het belang van de samenleving?

Elk huis moet eens in de zoveel tijd worden verstevigd en verbouwd, zo ook het huis van de democratie. Daarom nemen Volt en ChristenUnie samen het initiatief om de Tweede Kamer te versterken.

Er wordt al lange tijd gesproken over het functioneren van onze democratie, en waar dit tekort schiet om de grote uitdagingen van nu aan te pakken. Steeds weer horen we oproepen tot een ‘nieuwe bestuurscultuur’ en ‘nieuwe politiek’. Maar er is nog weinig veranderd om dat waar te maken. Daarom doen Volt en de ChristenUnie de volgende drie voorstellen om ons parlement te versterken - voorstellen die de werking van ons parlement fundamenteel veranderen.

Klimaat, stikstof, wonen, ongelijkheid - de crises van nu konden crises worden omdat politici keer op keer drukker zijn met de krantenkoppen van vandaag dan de uitdagingen van morgen. Wij stellen daarom voor visiedebatten te houden die gaan over langetermijnbeleidsdoelen. Debatteren niet over de laatste nieuwsheadlines, maar over oplossingen die de grote uitdagingen echt aanpakken en over wat voor toekomst die we wél willen.

Door die ‘waan van de dag-politiek’ zien steeds vaker slechte wetten met grote negatieve gevolgen voor verschillende mensen - denk aan het verschrikkelijke toeslagenschandaal. Daarom stellen we voor de Kamer vanaf het begin mee te nemen in wetsvoorstellen van het kabinet, om jouw stem vanaf het begin mee te nemen. Dat doen we met de parlementaire wetsverkenning. In andere landen gebeurt dit al en gaat de kwaliteit van wetten erop vooruit.

Nederland verdient beter. Maar de Tweede Kamer kan dat nu niet leveren, en steeds meer Kamerleden bezwijken onder de toenemende druk. Daarom willen we het aantal Kamerleden uitbreiden van 150 naar 250 Kamerleden, zodat er meer ruimte ontstaat om dieper de inhoud in te duiken, wetten te schrijven en voorbij de waan van de dag te kijken. Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen een van de kleinste parlementen ten opzichte van het aantal inwoners.

Met deze drie voorstellen beginnen we een nieuw hoofdstuk van onze democratie: een democratie waarin de lange termijn centraal staat, goede wetgeving geleverd wordt, en Tweede Kamerleden de middelen hebben om hun rol als volksvertegenwoordiger gedegen uit te voeren.

Lees hier onze initiatiefnota

.wm-blog-banner { height: 70vh !important; }