Robert van Gasteren (BBB) geïnstalleerd als Eerste Kamerlid

Tuesday, July 11 2023, 13:45

DEN HAAG (PDC i) - Vandaag is Robert van Gasteren i (BBB) beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Hij vervangt Jan Klopman i, die vorige week de Kamer verliet om aan de slag te gaan als lid van de Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Bij de Eerste Kamerverkiezingen in mei 2023 stond Van Gasteren als negentiende op de kandidatenlijst van BBB. Het is de eerste keer dat hij een politieke functie vervult. Voor zijn Eerste Kamerlidmaatschap was hij zelfstandig strategisch adviseur en ondernemer.

Zijn benoeming tot Kamerlid volgt kort op de installatie van de nieuwe Eerste Kamer, die plaatsvond op 13 juni. Hierdoor zal Van Gasteren bijna een volledige termijn als Kamerlid kunnen volmaken.

Bron: Eerste Kamer