BoerBurgerBeweging (BBB)

De BoerBurgerBeweging (BBB) i is sinds 13 juni 2023 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De BBB-fractie telt 16 leden.

Fractievoorzitter is Ilona Lagas-Meijer i.

1.

Huidige leden

In onderstaand overzicht staan de huidige leden van de BBB-fractie.

 

Meer over