Het kan verkeren

Source: W.P.H.J. (René) Peters i, published on Tuesday, July 4 2023.

“Mobiele telefoons verbieden? Verbiedt dan ook kladblaadjes, die zorgen ook voor afleiding in de klas.” “Boomers talking about telephones.” “Belachelijk dat we überhaupt over zo’n proefballonetje debatteren.” “Kinderen moeten op school gewoon met techniek leren omgaan.” Zomaar wat reacties van mijn collega Tweede Kamerleden tijdens het begrotingsdebat onderwijs van afgelopen november, waar ik een verbod op mobiele telefoontjes in de klas voorstelde. De minister nam in het debat niet eens de moeite om op mijn voorstel te reageren. Laat ik het voorzichtig stellen. Men nam het voorstel niet al te serieus.

Maar dat veranderde al vlug. Natuurlijk ben ik aandacht blijven vragen voor het onderwerp. Met moties, door een zogenaamd rondetafelgesprek met experts, met verschillende opiniestukken, met media-optredens, tijdens debatten, met podcasts, door het delen van nieuwsberichten en ga zo maar door. Maar eigenlijk was dat niet eens echt nodig. Een goed idee verkoopt zichzelf. En nadat Arjen Lubach in een uitzending op meesterlijke wijze gehakt maakte van tegenargumenten, ging het snel.

Steeds meer artikelen verschenen waarin duidelijk werd hoe verslavend smartphones zijn en hoe schadelijk voor de geestelijke gezondheid. Steeds meer opiniestukken en columns pleitten voor het in bescherming nemen van kinderen. Steeds meer ‘peilingen’ en ‘polls’ lieten zien dat het overgrote deel van leraren en ouders voor een stevig verbod waren. En naar aanleiding van een van mijn moties beloofde de minister in gesprek te gaan met belanghebbenden om te bezien of en hoe zo’n verbod het beste vorm kon worden gegeven.

We zijn nu zo’n zeven maanden verder. Vandaag heeft minister Dijkgraaf klip en klaar aangegeven dat mobiele telefoons in de klas geen plek moeten hebben. En hij heeft afspraken gemaakt met ouders, leerlingen en het onderwijs dat ze uiterlijk per 1 januari uit iedere klas verbannen zullen zijn. De aanhouder wint! Natuurlijk zag ik liever helemaal geen smartphones meer op school. Maar, zeker omdat de Kamer aanvankelijk nogal lacherig deed over mijn voorstel tot een verbod, zie ik de afspraken van de minister als een belangrijke stap!