Slotdebat parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning: Kamer wil extra steun voor Groningen

Wednesday, June 14 2023, 12:11

DEN HAAG (PDC i) - Na een lang en kritisch debat vorige week over de resultaten van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen (PEGAS) stemde de Tweede Kamer gisteren over een reeks aan moties over hoe nu verder te gaan met dit dossier. De rode draad is dat er extra steun moet komen voor de regio als geheel en voor mensen met aardbevingsschade in het bijzonder. De moties van wantrouwen tegen het kabinet en tegen minister-president Rutte i respectievelijk werden vorige week al in stemming gebracht; beiden haalden het niet.

Het politieke vuurwerk zat vooral in het debat over hoe opeenvolgende kabinetten om zijn gegaan met de gaswinning in Groningen. De oppositie verwijt het kabinet en ook de persoon Mark Rutte dat er te laat is ingegrepen om de hoeveelheid gewonnen aardgas af te bouwen naar een niveau dat minder en minder heftige aardbevingen zou veroorzaken. Geen van de moties van wantrouwen en andere moties die het overheidsbeleid en/of optreden van de regering afkeurden haalde het, ondanks vaak steun van zowel de linkse als de rechtse oppositie.

Minder beladen was het debat over wat er vóór Groningen gedaan kan en moet worden. Bovenop de toezeggingen van het kabinet wil de Kamer een ruimhartiger afhandeling met betrekking tot herstel en compensatie van schadeclaims. Het moet daarnaast eenvoudiger worden om compensatie te krijgen. Ook wil de Kamer een aantal projecten gerealiseerd zien worden die de Groningse economie ten goede komt, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de Lely- en Nedersaksenlijnen. Een aantal moties van deze strekking zijn met brede politieke steun aangenomen.

Bron: Tweede Kamer