Openbare verhoren parlementaire enquête aanpak coronapandemie in 2025 van start

Thursday, May 25 2023, 16:00

DEN HAAG (PDC i) - De parlementaire enquête over de aanpak van de coronapandemie gaat 34 maanden duren en de openbare verhoren starten in februari 2025. Dat staat in het vandaag gepubliceerde onderzoeksvoorstel van de tijdelijke commissie corona i. De commissie stelt voor om de komende anderhalf jaar eerst te benutten voor dossieronderzoek en besloten voorgesprekken.

Het onderzoek wordt opgeknipt in zeven thema's met hoofdvragen. De thema's vallen uiteen van de crisisorganisatie en de rol van adviseurs, tot de communicatie van het kabinet en de rol van de Tweede Kamer. Over de rol van de Tweede Kamer in de coronapendemie zegt de commissie: "Aan een grondige, breed gedragen terugblik door de Tweede Kamer op deze periode en op haar eigen rolinvulling heeft het tot nu toe ontbroken." De commissie vindt het belangrijk dat dit alsnog gebeurt.

In de uitwerking van het onderzoek stelt de commssie voor om vier fases te hanteren met een doorlooptijd van in totaal 34 maanden. Die fases zien er als volgt uit:

 

Fase

Activiteiten

Tijdvak

Dossieronderzoek

vorderen informatie en documenten

werving en selectie

dossieronderzoek

reconstructie en tussenrapportage

Mei 2023 – feb 2024

Besloten voorgesprekken

voorbereiding gesprekken

Mrt 2024 – jan 2025

uitvoering besloten voorgesprekken

 

tweede tussenrapportage

 

Openbare verhoren

voorbereiding

Feb 2025 – sep 2025

 

uitvoering openbare verhoren

 

Rapportage

opstellen eindrapportage, inclusief conclusies en aanbevelingen

Okt 2025 – feb 2026

De lange doorlooptijd van het onderzoek betekent dat er tussentijds Tweede Kamerverkiezingen zullen plaatsvinden alvorens de enquête wordt afgerond. Daardoor zal de samenstelling van de enquêtecommissie mogelijk wijzigen gedurende het onderzoek. Daarom zal de commissie periodiek gaan bekijken of de planning nog aanpassingen nodig heeft.

Al op 4 november 2021 besloot de Tweede Kamer dat er een parlementaire enquête zou moeten komen over de coronacrisis en op 28 juni 2022 werd de voorbereidingscommissie ingesteld. Deze commissie werd gekenmerkt door onrust vanwege de samenstelling i en bovendien vertrok commissievoorzitter Arib uit de Tweede Kamer. Desalniettemin heeft de commissie het werk voorgezet en is nu met een onderzoeksvoorstel gekomen. De Tweede Kamer moet nog instemmen met dit voorstel.

Bron: Tweede Kamer