Samen beter zorgen voor de schepping

Source: M.H. (Mirjam) Bikker i, published on Wednesday, April 26 2023, 17:23.

Sinds de ChristenUnie in het kabinet zit is het roer omgegaan: als land nemen we zorg voor de schepping eindelijk écht serieus. Dat is heel hard nodig en daar zijn we ambitieus in. Ook vandaag komt het kabinet met een groot pakket aan maatregelen om als land ‘schoner’ te worden en de klimaatdoelen ook daadwerkelijk te halen. Daarmee verdubbelen we zo ongeveer de inzet die we in het coalitieakkoord hadden afgesproken. Daarmee kunnen we de komende tijd aan de slag.

Voor de ChristenUnie is belangrijk dat we die klimaatdoelen ‘groen én sociaal’ behalen: iedereen moet het mee kunnen maken. Ook als je minder geld in je portemonnee hebt. We willen dat klimaatbeleid rechtvaardig is. Daarom moet de overheid gezinnen en kleine bedrijven helpen om te verduurzamen.