Kamervragen over Grondwetsartikelen nu beschikbaar op deze website

Monday, April 17 2023, 16:30

DEN HAAG (PDC i) - In de Tweede Kamer worden regelmatig vragen gesteld die gerelateerd zijn aan Grondwetsartikelen. Wanneer is overheidshandelen in strijd met artikel 1? Hoe werkt de openbaarheid van overheidsinformatie? Waar liggen de grenzen van het recht op privacy of het recht op betoging? Op deze website zijn dergelijke Kamervragen, en de bijbehorende antwoorden, nu per artikel te vinden.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft PDC voor het Montesquieu Instituut deze Kamervragen- en antwoorden aan de website toegevoegd. Deze zijn aan de linkerkant van het scherm te vinden onder de kop 'Context' bij elk artikel van de Grondwet. De toevoeging van Kamervragen is bedoeld om de bezoekers van onze website meer inzicht te bieden in de Grondwet en de betekenis en interpretatie van haar artikelen in de praktijk. Een voorbeeld van Kamervragen is bijvoorbeeld te vinden bij artikel 9 over het demonstratierecht i.

Eerder dit jaar hield het ministerie een flitspeiling i over de Grondwet, waaruit bleek dat er een grote behoefte bestaat onder burgers aan meer informatie over de Grondwet. In de enquête gaf twee derde van de burgers aan dat zij te weinig lezen, zien of horen over de Grondwet. DeNederlandseGrondwet.nl wil in die behoefte voorzien.