Ruime meerderheid burgers vindt dat de Grondwet beter bekend zou moeten zijn

Wednesday, March 1 2023, 11:40

DEN HAAG (PDC i) - Er is behoefte aan meer informatie over de Grondwet, voornamelijk over de inhoud ervan en de toepasbaarheid in het dagelijks leven. Hoewel een grote meerderheid van de Nederlandse burgers de Grondwet belangrijk vindt (89%), blijft de eigen kennis erover achter. Van de ondervraagden gaf 80% aan dat de Grondwet beter bekend zou moeten zijn bij alle burgers. Dat blijkt uit de resultaten van een flitspeiling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Uit de resultaten kwam naar voren dat stemrecht, vrijheid van meningsuiting en recht op privacy als de belangrijkste grondrechten worden gezien. De stelling dat jongeren op school les zouden moeten krijgen over wat er in de Grondwet staat, leverde zelfs een nog iets hoger percentage '(zeer) mee eens'-antwoorden op (83%). Tweederde van de respondenten gaf aan van mening te zijn dat zij te weinig lezen, zien of horen over de Grondwet. De inhoud van de Grondwet en de toepasbaarheid ervan in het dagelijks leven zijn de meest genoemde onderwerpen waar men meer informatie over zou willen.

De flitspeiling, die afgenomen is onder een representatieve groep inwoners van Nederland, is één van de manieren waarop het ministerie aandacht besteedt aan de Grondwet. Dit jaar wordt namelijk gevierd dat de Grondwet van 1848 precies 175 jaar geleden werd ingevoerd. Het ministerie wilde met de enquête de vraag beantwoorden in hoeverre de burger op de hoogte is van de inhoud van de Grondwet en hoe men tegenover de Grondwet staat.

Bron: Rijksoverheid