Nederlandse Europarlementariërs met gestrekt been in discussie met Qatarese minister

Tuesday, November 15 2022, 15:05

DEN HAAG (PDC i) - "Het Wereldkampioenschap voetbal had nooit in Qatar terecht mogen komen", aldus de Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen i (ChristenUnie i). Gisteren spraken leden van de subcommissie Mensenrechten i van het Europees Parlement i met de minister van Arbeid van Qatar. De gemoederen liepen hoog op tijdens de bijeenkomst, waar de Qatarese minister de media beschuldigde van een lastercampagne.

De vergadering vond enkele dagen voor de start van het WK in Qatar plaats. De Golfstaat heeft sinds de toekenning van het toernooi te kampen gehad met forse kritiek. Beschuldigingen van omkoping en corruptie achtervolgden het biedingsproces, terwijl de mensenrechtensituatie in het land en de behandeling van arbeidsmigranten en de LGBTQ+ gemeenschap worden bekritiseerd door activisten, politici en voetbalbonden.

Van Dalen vroeg de Qatarese minister om een Europese inspectie van de situatie toe te staan. Collega Lara Wolters i (PvdA i) noemde het een "WK van schaamte" en Samira Rafaela i (D66 i) uitte kritiek op de discriminatie van vrouwen en de criminalisatie van homoseksualiteit in Qatar.

Minky Worden, een directeur bij Human Rights Watch, riep tijdens de bijeenkomst wereldvoetbalbond FIFA en Qatar op tot het oprichten van een fonds voor herstelbetalingen en financiële compensatie voor getroffen arbeidsmigranten en hun gezinnen. Deze eis werd gesteund door verschillende leden van het Europees Parlement.

De Qatarese minister wees de eis met klem af. "We willen de deur niet sluiten voor constructieve kritiek. Er mag echter geen sprake zijn van politisering", zei Ali bin Samikh Al Marri. Volgens de minister worden er onjuiste cijfers gerapporteerd over de sterfgevallen onder arbeidsmigranten. Hij noemde dergelijke berichten lastercampagnes.

Bron: Euractiv, Politico, Europees Parlement