Voorlichting Raad van State over toegang Kamer tot adviezen Afdeling advisering

Monday, November 14 2022, 11:45

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste en Tweede Kamer zouden op twee manieren eerder kennis kunnen nemen van het advies over een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) i van de Afdeling advisering i van de Raad van State i. Dit schrijft de Raad van State in een nieuwe voorlichting die is gepubliceerd.

Vanuit de Tweede Kamer waren twee vragen verstuurd naar de Raad van State: op welke wijze kan de voorhangprocedure bij AMvB worden ingericht zodat de Tweede Kamer gebruik kan maken van een advies van de Afdeling advisering? En kan de Afdeling advisering de voor- en nadelen van een dergelijke wijziging in beeld brengen?

Ten eerste stelt de Raad van State dat met de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022 de adviezen van de Afdeling al kort na vaststelling openbaar worden. Dit is vaak al enkele dagen daarna, terwijl daarvoor het advies pas openbaar werd als de regering de AMvB officieel vaststelde.

Ten tweede schetst de Raad van State in de voorlichting de mogelijkheid voor beide Kamers om een advies in te zien voorafgaand aan de voorhang. Bij dit alternatief kunnen beide Kamers het advies van de Afdeling betrekken bij de afweging of in de voorhangprocedure opmerkingen moeten worden gemaakt. Een nadeel is wel dat het onderscheid tussen een wetsvoorstel en AMvB kleiner wordt, stelt de Raad van State in de voorlichting.

Bron: Raad van State