Raad van State: Kamers moeten zelf onderzoek naar buitenlandse financiering politieke partijen organiseren

Tuesday, December 20 2022, 11:15

DEN HAAG (PDC i) - De Raad van State vindt dat toezicht op de financiële integriteit van zittende Kamerleden door de Kamers zelf georganiseerd moet worden om geen afbreuk te doen aan de werking van het parlementair proces. De Afdeling advisering van de Raad van State i doet dit in een voorlichting aan de Tweede Kamer over het vormgeven van een onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van politieke partijen.

In Nederland bepaalt de Wet financiering politieke partijen de spelregels die waarborgen dat het verkiezingsproces eerlijk verloopt. Geldstromen vanuit het buitenland zijn tot op heden lastiger in kaart te brengen. De Afdeling advisering benadrukt echter dat een onderzoek naar buitenlandse financiering niet over het hoofd mag zien hoe Nederlandse hulpconstructies buitenlandse financiering faciliteren.

Onderzoek naar buitenlandse financiering van politieke partijen en kandidaten zou op zichzelf wel uitbesteed kunnen worden aan andere instanties dan de Kamers zelf. Zo zijn de minister van Binnenlandse Zaken i met ondersteuning van de Commissie toezicht financiën politieke partijen, de Kiesraad i, de Algemene Rekenkamer of een nieuwe instantie geschikt. Andere lidstaten bieden geen concreet voorbeeld dat Nederland zou kunnen volgen.

Bron: Raad van State