Samira Rafaela (D66) pleit voor afschaffing vetorecht Europese Raad

Tuesday, October 18 2022, 12:00

DEN HAAG (PDC i) - "De geloofwaardigheid van Europa staat op het spel: weg met het veto", aldus Europarlementariër voor D66 i, Samira Rafaela i. In een opiniestuk in Het Parool betoogde ze dat het veto dat lidstaten in de Europese Raad i tot hun beschikking hebben een belemmering vormt bij het nemen van efficiënte en nodige maatregelen.

Rafaela stelt dat de Europese Unie sinds haar oprichting niet eerder zo is uitgedaagd als nu, refererend aan de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Hierdoor is een zelfverzekerd en zelfstandig Europa noodzakelijk. Ze haalt de ambitie van de Franse president Macron voor een open strategische autonomie van Europa aan om te beargumenteren dat het buitenlandbeleid van de EU "tanden moet krijgen".

Het D66-EP-lid bepleit dat de EU hiervoor moet werken aan vergaande samenwerking op het gebied van defensie, nieuwe handelsakkoorden met gelijkgezinde landen en het handhaven van sancties.

Om gestalte te geven aan die strategische open autonomie is de besluitvorming in de Europese Raad haar inziens cruciaal. De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de EU, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie i. Besluiten worden genomen met unanimiteit, alle landen moeten het dus eens zijn.

Omdat elke lidstaat over vetorecht beschikt, wordt de geloofwaardigheid en daadkracht van de EU volgens Rafaela aangetast. Nationale reflexen in tijden van oorlog en conflict zijn volgens de Europarlementariër funest voor de stabiliteit in Europa.

Bron: Het Parool