Geen Kamersteun voor Wilders' verzoek om kabinet aan te klagen voor vermeend ambtsmisdrijf

Tuesday, October 11 2022, 16:30
gewijzigd

DEN HAAG (PDC i) - Geert Wilders i heeft tevergeefs een poging gedaan om het kabinet te laten vervolgen door de Hoge Raad vanwege het plegen van een ambtsmisdrijf. De PVV i vond dat het kabinet te weinig deed om de bestaanszekerheid van Nederlanders te garanderen en bestempelde dat als een ambtsmisdrijf. Na stemmingen bleek dat het verzoek van Wilders niet kon rekenen op steun in de Tweede Kamer.

Tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen i diende Wilders formeel een aanklacht in bij de Kamervoorzitter om het kabinet te laten vervolgen door de Hoge Raad. Hij beriep zich voor de aanklacht op artikel 20 i van de Grondwet en een wetsartikel dat verband houdt met de ministeriële verantwoordelijkheid i.

De procedure voor vervolging vanwege ambtsmisdrijven kan in gang gezet worden door een koninklijk besluit of door een schriftelijke aanklacht, ondertekend door ten minste vijf leden van de Tweede Kamer. Met de ondertekening van de aanklacht door de 17 fractieleden van PVV voldeed Wilders' verzoek aan die voorwaarden.

Vervolgens was het aan de Tweede Kamer om te beslissen of het de aanklacht in overweging zou nemen en een commissie van onderzoek wilde instellen, waar de leden die de aanklacht indienden overigens geen deel van kunnen uitmaken. Indien de Kamer voldoende gronden voor vervolging verzamelde kon het opdracht geven aan de Hoge Raad, die gaat over vermeende ambtsmisdrijven van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen.

Het verzoek van Wilders werd tijdens de stemmingen van 11 oktober weggetemd in de Tweede Kamer. 18 Kamerleden waren voor het instellen van een onderzoek naar het vermeende ambtsmisdrijf van het kabinet, terwijl er 115 Kamerleden tegenstemden.

Het is sinds in 1921 de huidige regels voor het vervolgen van ambtsmisdrijven gelden, nog nooit voorgekomen dat die stap ook daadwerkelijk werd gezet. Eerdere verzoeken tot vervolging van bewindslieden wegens een ambtsmisdrijf werden telkens verworpen door de Tweede Kamer. Deze verzoeken werden in 2009, 2016 en in mei 2021, eveneens door de PVV, ingediend in de Tweede Kamer.

Bron: NOS, NRC, Parlementaire Monitor, Twitter Geert Wilders