Besluitpunt "Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 10
 

Zaak:

 

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Klimaat en Energie (algemeen) op 22 juni 2022.

Volgcommissie(s):

BiZa, LNV, I&W, FIN

 

1.

Nederlandse dossiers