Eerste Kamer debatteert over de Staat van de Europese Unie

Wednesday, June 8 2022, 13:30

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste Kamer heeft 7 juni haar jaarlijkse debat over de Europese Unie i gehouden. De situatie in Oekraïne stond in de meeste bijdragen centraal of kwam erin terug en daarmee ook thema's als de energievoorziening, het uitbreidingsbeleid of het defensiebeleid.

Een tweede thema dat vaak werd aangestipt was hoe de Europese Unie democratischer kan worden. De verschillen tussen de partijen waren daar ook scherper. De partijen op de flanken waarschuwden voor een Europa dat steeds verder integreert en waar nationale soevereiniteit volgens hen steeds verder in het gedrang dreigt te komen. Aan de andere kant stonden de pleidooien om het veto bij het instellen van sancties af te schaffen.

Er is geen consensus hoe de rol van de burger vergroot kan worden. Een verdragsverandering naar aanleiding van de Conferentie over de Toekomst van Europa ging een deel van de Eerste Kamer te ver. In dit kader diende senator Koole een motie in die de regering verzoekt de burger de komende jaren goed en gebalanceerd te informeren over wat de Europese Unie doet en wat Nederland in de Unie wil bereiken.

Er was ook aandacht voor het nieuws dat Commissievoorzitter Von der Leyen i toch mogelijk wil beginnen met het uitkeren van EU-subsidies aan Polen, ondanks alle problemen die dat land kent met het beschermen van de rechtsstaat. Senator Karimi riep de regering in motie op samen met andere lidstaten het uitvoeringsbesluit van de Commissie dat dit regelt te blokkeren.

Bron: Eerste Kamer